Javascript must be enabled for the correct page display

Items where Year is 2006

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Z
Number of items: 103.

A

Aarts, J. (2006) Zwaartepunten in Beweging: De ruimtelijke ontwikkelingen van landbouwgewassen en dieren in de EU-9 van 1950 tot 2001. Master thesis.

Almalik, O. (2006) Probabilistic population forecasting models: an overview. Master thesis.

Arendz, C. (2006) Verhuld Vastgoed : Op weg naar meer transparantie bij vastgoed-cv’s en -maatschappen. Master thesis.

Artz, T. (2006) Imago en citymarketinhg : steden in de uitverkoop! Master thesis.

Aswandi, Z. (2006) The Governance of Special Region (Building Institutional Capacity in the Planning Process for the Development of Trans-national Border Region between Indonesia-Malaysia in West Kalimantan Province ). Master thesis.

B

Bolhuis, K. (2006) Let’s make places. A cultural geographical evaluation of the concept of place in the development of transit oriented LRT station areas in Calgary. Doctoral thesis.

Bos, J. (2006) Middelsee-gemeenten Noordwest Fryslân, naar een gezamenlijke ruimtelijke visie, drie toekomstscenario’s voor de regio. Master thesis.

Bosma, M. (2006) Grensoverschrijdende samenwerking: Europese Kaderrichtlijn Water in het stroomgebied van de Eems. Doctoral thesis.

Bouma, I. (2006) Draagvlak voor realisatie van infrastructuurprojecten. Doctoral thesis.

Breen, V. (2006) Bermmonumenten, plekken om bij stil te staan. Master thesis.

Brinkman, L. (2006) Het beeld van de Islam: Een geografische benadering. Master thesis.

Broekema, P. (2006) Ruimtelijke Ordening en Cultuurhistorie, Een onderzoek naar de doorwerking van het Belvedere-gedachtegoed binnen het gemeentelijk ruimtelijke ordeningsbeleid. Doctoral thesis.

Bruil, F. (2006) Het waterplan als strategisch plan; Op zoek naar een gezamenlijke strategie in het verdeelde stedelijk waterbeheer. Master thesis.

Bucking, M.R. (2006) Leefbaarheid in woonmilieus. Master thesis.

Bulthuis, J. (2006) The Planning of Offshore Wind Farms – A comparison of the policy arrangements of the Netherlands and the UK. Master thesis.

Buna, S.R. (2006) Poverty Alleviation through Rural Infrastructure Development. Study case: Indonesia. Master thesis.

Burger, W. (2006) Internationale invloeden in het zeehavenbeleid van Nederland en Vlaanderen. Master thesis.

C

Chintsanya, J.M.N. (2006) Exploring socio-cultural gender based factors that render men and women risk to HIV infection in Malawi. Master thesis.

D

Dalhuisen, G. (2006) Cultuurhistorische waarden in de naoorlogse wijk: Een prioriteit bij herstructurering? Master thesis.

Daneel, J. (2006) Naar een nieuw provinciaal detailhandelsbeleid. Master thesis.

Delfstra, M. (2006) Functieveranderingen in de binnenstad-zuid van Groningen. Master thesis.

Dijk, J.Y. van (2006) De joodse buurt in Groningen, architectuur, geschiedenis en identiteit. Master thesis.

Dijksma, A. (2006) Van werkfunctie naar woonfunctie: Transformatie van kantoorgebouwen naar woningen vanuit een gebiedsgerichte aanpak. Master thesis.

Dirgantara, A. (2006) Transit Oriented Development Based on Bus Rapid Transit Supported by Public Private Partnership: Lesson from Curitiba and Bogota for Jakarta. Master thesis.

Dool, H. van den (2006) Internet en bedrijven: de rol van internet bij het zoeken naar bedrijfslocaties. Master thesis.

Doornbos, G. (2006) Zilveren golf, gouden kansen voor de retailmarkt? Master thesis.

Dost, R. (2006) Are they lovin it. Doctoral thesis.

Draaijer, P. (2006) Creativiteit naar waarde geschat. Master thesis.

Drenth, R. (2006) Leren van falen is succes behalen. Master thesis.

E

Elzinga, A. (2006) Kijken zonder ogen: ervaringen van blinden met fysieke en sociale omgevingen. Master thesis.

G

Geertsema, K. (2006) Alternatieve producten voor huur en koop. Master thesis.

Gunawan, D. (2006) The Idea of Compact City and Its Relevance to The Current Urban Development in Indonesia, a Reflection From The Netherlands Experiences. Master thesis.

H

Havenaar, K. (2006) Recreatie en zorg. Master thesis.

Heegsma, R. (2006) Functioneren van bestemmingsplannen. Doctoral thesis.

Heegsma, T. (2006) Lifestyle appartementen in Groningen? Master thesis.

Hizbaron, D.R. (2006) Transfer of Possible and Adaptable Policies in Municipal Solid Waste Management: Lesson Learn From Dutch/European Experiences for Indonesia. Master thesis.

Hoek, R. van der (2006) Economisering en Ruimtelijke Ordening. Doctoral thesis.

Hoogerwerf, G. (2006) D’r op of d’r onder: het analyseren van mogelijke beleidsarena’s bij de ombouw van de traverse Harlingen. Doctoral thesis.

Houwer, E. (2006) Woningbouw in de knel. Master thesis.

Hudalah, D. (2006) Institution, Culture and Neo-liberalism: Reshaping Planning System in the Transitional Indonesia. Master thesis.

I

Iest, M. van der (2006) De tuin als orkest, de mens als dirigent (De betekenis van de tuin). Master thesis.

Indarto, J. (2006) The Contribution of Infrastructure to Rural Development: The Case of the Village Infrastructure Project for Java (VIP), Indonesia. Master thesis.

Indrajaya, Y. (2006) The Application of Sustainability Concept in Watershed Management (Case Study: Serayu Watershed, Central Java, Indonesia). Master thesis.

Iskandarsyah, N. (2006) Comparative Study on the Environmental Institution Building in the European Union and Association of Southeast Asian Nations ; Lesson Drawing From EU to ASEAN. Master thesis.

J

Jacobs, R.R.S. (2006) Gemeentelijk toepassingen van de watertoets. Bron van mogelijkheden of draaikolk vol ellende? Master thesis.

Jansen, H.J. (2006) Word van de Weide; representaties van het platteland in Nederlandse hiphop. Master thesis.

Janssen, R. (2006) Binnenstad Gezinnenstad. Master thesis.

Janssens, M. (2006) Duurzame stedenbouw, doorwerking in het gemeentelijk beleid. Doctoral thesis.

Jong, C. de (2006) The Integration of Berlin’s Public Transport. Master thesis.

Jong, P.A. de (2006) A spatial-economic approach to social capital; theory and measurement. Master thesis.

Jong, S. de (2006) EurepGAP en ontwikkelingslanden; een onderzoek naar het effect van maatschappelijk verantwoorde landbouw in Kenia en Senegal. Master thesis.

Jorritsma, J. (2006) Collectief Particulier Opdrachtgeverschap: Mogelijkheden en succesfactoren voor collectief bouwen in eigen beheer. Doctoral thesis.

Juhansyah (2006) Sustainable Industrial Development in Asian Countries: Lessons Learned Initial Projects of Eco-Industrial Parks in India, China and Indonesia. Master thesis.

K

Kampkuiper, S. (2006) Ruimtelijke kwaliteit, tweede hoofddoelstelling van Ruimte voor de Rivier: Een onderzoek naar ruimtelijke kwaliteit in het kader van Ruimte voor de Rivier op algemeen- en projectniveau. Master thesis.

Kann, F. van (2006) Openbaar vervoer en ruimtelijke ordening op één lijn? Master thesis.

Kendle, L. (2006) Contraceptive use and induced abortion in Cambodia: social and cultural context, perceptions and decisions made. Master thesis.

Kloet, J. van der (2006) De planning van windenergie op de Noordzee. Master thesis.

Kloosterman, J.B. (2006) Planonzekerheden en Optimisme bij Weginfrastructuurprojecten. Master thesis.

Kok, D. (2006) Innovatief de handen in elkaar slaan. Adviezen voor het versterken van de innovatiegraad van MKB bedrijven in het stadshavensgebied Rotterdam. Doctoral thesis.

Kool, C. (2006) Waardeontwikkeling in herstructureringsgebieden. Master thesis.

Krabbe, F. (2006) Actoren maken het succes bij transformaties van woonmilieus?! Master thesis.

L

Lange, C. de (2006) Het Ruhrgebied, Een regio bekent kleur. Master thesis.

Logtmeijer, A. (2006) Place identities and tourism representations of Nunavut, Canada. Master thesis.

Ludiyanta (2006) Coping with Farmland Conversion at Urban Fringe Area: Case Study Randstad, The Netherlands and Yogyakarta, Indonesia). Master thesis.

Luimes, R. (2006) Herstructurering gemodelleerd : Onderzoek naar een toetsingsmodel voor de herstructureringsbehoefte van woonwijken. Master thesis.

Luyendijk, E. (2006) “Als een paal boven water…”, Een onderzoek naar de technische en economische gevolgen van wisselende grondwaterstanden voor het oud stedelijk gebied. Doctoral thesis.

M

Maharini, Y.S. (2006) Strategic Environmental Assessment in Indonesia’s Development. Master thesis.

Mulders, B.I.H. (2006) Implementatie van grootschalige co-vergisters in Nederland; Een beleidsanalyse omtrent grootschalige co-vergisters, gericht op institutionele condities. Master thesis.

Munkombwe, B. (2006) A Study on the Relationship between Household Gender Relations and Women’s Contraceptive Use in Zambia. Master thesis.

N

Nijhuis, F.G. (2006) De politieke taak versus de marktwerking. Master thesis.

O

Offereins, D. (2006) (I feel so) bohemian like you. Het inpassen van de creatieve klasse theorie in. Doctoral thesis.

Oosting, O. (2006) De invloed van bodemsanering op binnenstedelijke herontwikkeling. Master thesis.

P

Paramitha, N.A. (2006) Tourism Development in West Java Province, Indonesia: Adopting the Marketing Approach from Groningen Province, the Netherlands. Master thesis.

Pijpaert, D. (2006) De gerepresenteerde stad “Een onderzoek naar welke representaties in promotiemateriaal door verschillende actoren worden voortgebracht in de steden Almere en Nijmegen.”. Master thesis.

Praamstra, H. (2006) Duurzaamheid, ondergrond en ruimtelijke ordening. Master thesis.

Pranger, G.S. (2006) Dutch multinationals: How do they function in Milan? Master thesis.

Prinsen, A. (2006) Heveskes, Weiwerd en Oterdum: Verdwenen maar (nog) niet weg. Master thesis.

R

Rheen, J. van (2006) Reform in Namibia, Redistribution and/or development? Doctoral thesis.

Rijkeboer, A. (2006) Verhuizing als verzilvering? Een onderzoek naar de relatie tussen overwaarde en de vraag naar woningen. Master thesis.

Romkema, M. (2006) Ontwikkelingsplanologie in kaart: een onderzoek naar het gebruik van geografische informatie in de ontwikkelingsplanologie. Master thesis.

S

Santing, J-W. (2006) Grondexploitatiewet: Marktpartijen buitenspel, gemeenten (terug) aan het roer? Master thesis.

Schagen, J.van (2006) Gezocht: vestigingsplaats, een casestudy naar de vestigingsplaatskeuze van spin-offs. Doctoral thesis.

Schoonhoven, J. (2006) Ruimtelijke Innovatie: Ondergrondse Bedrijventerreinen. Master thesis.

Schoonhoven, M. van (2006) Looking for the blue door? : De representatie van Londen in Notting Hill. Master thesis.

Schurmann, S.M. (2006) Haalbaarheid van Masterplannen voor het centrumgebied; Een case-studie bij de Gemeente Emmen. Master thesis.

Shi, A. (2006) Bedrijfsverplaatsingen: Aard, omvang en patronen, een comparatieve studie tussen Nederland en Japan. Doctoral thesis.

Sleyfer, C. (2006) Sturingswijzen in ontwikkelingszones; over de sturingsmogelijkheden en de best passende sturingswijze in Groningse ontwikkelingszones. Doctoral thesis.

Spreeuwers, W-J. (2006) Water Supply in Bacolod City, managing water supply in a medium sized city in the Philippines. Doctoral thesis.

Stoffer, K. (2006) Werkt Europa wel hard genoeg door? Een onderzoek naar de doorwerking van Europees vervoersbeleid. Doctoral thesis.

Strik, B. (2006) Verhuismotievenonderzoek gemeente Delfzijl. Master thesis.

Stutterheim, S. (2006) Damsterdiep op de schop, Een verkenning naar de doelstellingen en de effecten van de realisatie van een bronpunt op het Damsterdiep. Master thesis.

Sukresno, D.K. (2006) Sustainability of Forest Utilization of Indonesian Tropical Rain Forest in Decentralization Era. Master thesis.

Syahrial (2006) Strategy on Controlling Vehicle-Source Air Pollution (A Comparison between Indonesia and the Netherlands). Master thesis.

T

Terpstra, T. (2006) Binnenstadsbeleid in Nederland en Engeland, ‘Scheiding of verweving?’. Doctoral thesis.

Tieks, W. (2006) Borstvoeding geven doe je niet alleen: een onderzoek naar verklaringen voor het borstvoedingsgedrag op Aruba in 2003 (Dutch). Master thesis.

Tijs, M. (2006) Friese streken, toetsen of stimuleren: een onderzoek naar provinciale sturingmogelijkheden om cultuurhistorische waarden een grotere rol te laten spelen in de Friese uitleglocaties. Doctoral thesis.

V

Venema, J. (2006) Waarom blijven boeren in het Westerkwartier? Master thesis.

Venhorst, V.A. (2006) Income, housing and the arrival of the first child; adjustment by households in The Netherlands. Doctoral thesis.

Vries, A. de (2006) De woonzorgzone: Afstudeeronderzoek naar de opkomst van het woonzorgzone concept in Nederland. Doctoral thesis.

W

Wal, L. van der (2006) Herstructurering binnenstedelijke bedrijventerreinen. Master thesis.

Wieringen, W. van (2006) Sportaccommodatie in-uit de wijk. 3 slag = uit, 4 wijd = vrije loop…of ‘home’ run. Doctoral thesis.

Wiryanto, Y.H. (2006) Development of Land Information System as Basis of Spatial Planning: Critical Review on Cadastre 2014, content and context, Case Study of Indonesia. Master thesis.

Z

Zandvoort, A. (2006) Omgang met luchtkwaliteit op gemeentelijk niveau. Master thesis.

This list was generated on Mon May 27 18:33:44 2024 CEST.