Javascript must be enabled for the correct page display

Items where Year is 2010

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V | W | Y | Z
Number of items: 156.

A

Admiraal, J.C. (2010) Het Berlikumse glastuinbouw cluster. Master thesis.

Ahmad, S. (2010) Analysis of Transboundary Forest Management in Borneo Border Area under the Framework of the Heart of Borneo Initiative. Master thesis.

Akkerman, M.J. (2010) Afwegen in de ondergrond. Master thesis.

Anasel, M. G (2010) Contraceptive knowledge and use among married women in Tanzania at dilemma. Master thesis.

Anggoro, Tri Danny (2010) The local receptiveness of sustainale integrated coastal management (ICM) implementation in Indonesia ; A Case Study of Bandar Lampung and Lessons Learned From Xiamen, China. Master thesis.

Anwar, S.J (2010) Regional cooperation in solid waste management in Indonesia, lessons learned from Bulgaria and Spain. Master thesis.

Ardianto, Wisnu (2010) Reforming infrastructure construction procurement system. Master thesis.

Arief, A. (2010) Watershed management in Indonesia: Behavior And Strategic Interaction Between Upstream And Downstream (Case Study: Ciliwung Watershed). Master thesis.

Atema, F.K. (2010) Bedrijventerrein Oosterhorn in Delfzijl: op zoek naar het juiste spoor. Master thesis.

B

Baas, R. (2010) Verouderd vastgoed in de GGZ. Master thesis.

Bahlouly, A. (2010) The role of social network on deepening the sense of belonging among Syrian migrants in the Netherlands. Master thesis.

Bartelds, N (2010) Stedelijke en economische transformatieprocessen in Zaragoza: Het project Milla Digital. Master thesis.

Beijer, L.M. (2010) Survival of the fittest: A study on the downside of gentrification processes in Bangkok. Master thesis.

Berga, B. (2010) Science park: broedplaats voor innovatie of hoogwaardig werkmilieu? Master thesis.

Besier, S.E.C. (2010) Duurzaamheid van woonboulevards. Master thesis.

Bijzitter, M (2010) Voorzien van voorzieningen; een onderzoek naar 'nieuwe' voorzieningen en hun initiatiefnemers op het Noord-Nederlandse platteland. Master thesis.

Bleeker, M.F. (2010) De baten van vlturele, creatieve broedplaatsen in Amsterdam. Master thesis.

Blikman, Bart (2010) Flexibele/transformeerbare bouwconcepten: Toekomst?! Master thesis.

Blikman, M.G. (2010) Strategische planning als verbinding, De aanpak van het OV-bereikbaarheidsvraagstuk in de caleidoscopische context van policentrische stedelijke regio’s. Master thesis.

Boer, N.M. de (2010) Structuurvisie: Verandering van Denken en Doen. Master thesis.

Bos, P.P. (2010) Gemeentelijke herindeling en het bedrijfsleven: een case studie naar de effecten in Súdwest Fryslân. Master thesis.

Braam, A.F. (2010) Strategie projectontwikkelaars in crisistijd. Master thesis.

Breeman, S. T. (2010) Grondexploitatiewet antwoord op wurggreep ontwikkelaars? Master thesis.

Bruins Slot, M.K. (2010) Krimp Inzicht! De omgang van woningcorporaties met vastgoedwaarde in krimpgebieden. Master thesis.

Burggraaf, J-W (2010) Wie 'A' zegt, zegt nog geen 'B'. Een onderzoek naar de financiële haalbaarheid voor de institutionele belegger om te beleggen in (bestaande) bedrijfsruimten. Master thesis.

Burggraaff, M.A. (2010) Een beter binnenmilieu : Een studie naar de mogelijke invloed van een investering in het binnenmilieu op het rendement van kantoorgebouwen. Master thesis.

C

Chrisnarmoko, P. A. (2010) Fuel Taxes Policy to Support Road Funding in Indonesia, Lesson learned from New Zealand and The United States. Master thesis.

D

Damminga, F.L. (2010) Duurzaamheid in het renovatieproces van kantoren. Master thesis.

Dekker, B. (2010) Peri Urban Characteristics and Functional Dependency: a Case Study of North Bandung. Master thesis.

Dijk, I.M. van (2010) Marine spatial planning in the Russian Arctic. Master thesis.

E

Ensing, C.G. (2010) Zuidoost-Drenthe boordevol bio-energie. Master thesis.

F

Feller, V.P. (2010) Kunst in de wijk. Master thesis.

Flameling, A. (2010) Verantwoording van het groepsrisico, een excuusparagraaf?! Onderzoek naar de uitvoering van de verantwoordingsplicht groepsrisico (externe veiligheid) dooor gemeenten. Master thesis.

G

G.J. Hermelink (2010) Duurzame ambities, Een onderzoek naar het ambitieniveau voor duurzaam bouwen bij zorginstellingen. Master thesis.

Gerbrandy, Jelle (2010) Demografische krimp in Noord-Fryslân. Master thesis.

Gerrits, K.S. (2010) Beleggen in bedrijventerreinen. Verkenning van een beleggingsfonds in bedrijventerreinen op strategisch niveau. Master thesis.

Glas, W.A. (2010) Toekomstvisie Hoendiep; het bereiken van een economisch levensvatbaar bedrijventerrein. Master thesis.

Glerum, M.E.T. (2010) Verkoopstimulerende maatregelen voor nieuwbouwwoningen. Master thesis.

Goselink, K.G. (2010) Provinciaal beleid voor het landelijk gebied; een discoursanalyse van de provincies Friesland en Overijssel. Master thesis.

H

Hage, Eveline (2010) Jeena Yahan, Marna Yahan: Vendors reshaping public space in Mumbai. Master thesis.

Hagedoorn, P. (2010) Regional analysis of old-age mortality in the Northern Netherlands. Master thesis.

Hagendoorn, K.D. (2010) De afslag naar een succesvolle P+R voorziening. Master thesis.

Ham, L. van der (2010) To brand, or not to brand. Master thesis.

Hartman, S (2010) Spatial planning in the Wadden Sea Region; about strategies for development, quality of the environment and spatial synergies. Master thesis.

Haver, W. (2010) Gemeentelijk locatiebeleid in stationsgebieden. Master thesis.

Hendel, B. (2010) Non-structural measures to mitigate coastal flooding - Lessons from New Zealand. Master thesis.

Heslinga, J.H. (2010) Religie als sociaal bindmiddel. Master thesis.

Heuker, Jacob (2010) Het aantrekken van foreign direct investment door de overheid: Noord-Nederland. Master thesis.

Hoegg, Christine (2010) Purposes and Challenges of Cultural Mapping in Australia – Possibilities and Limitations of GIS Use. Master thesis.

Hoeks, M.J.A. (2010) De verkoop van corporatiewoningen: een onderzoek naar het beleid en de praktijk van het uitponden van sociale huurwoningen door woningcorporaties. Master thesis.

Hoeksema, M.A. (2010) Financiële waarde van nieuwe EHS-gebieden, een verkenning op basis van de productmethode. Master thesis.

Hofman, P (2010) Blik op Hoogeveen. Master thesis.

Hofstee, NP (2010) Peri-urban dynamics, transitions in complex adaptive systems: a case study of Greater Manchester. Master thesis.

Horrevorts, W. (2010) Onderzoek naar de infrastructuur van de karrensporen in het Nationaal Beek en Esdorpenlandschap Drentse Aa. Master thesis.

Hoving, A.E. (2010) Identiteitsbepalende landschapselementen: een casestudie op het Hogeland. Master thesis.

Huijbers, M.M.J. (2010) Van pand naar klant. Master thesis.

Huis, J. (2010) De verrommeling van het landschap door de paardenhouderij. Master thesis.

Hulshof, S. (2010) Het Schokkerbloed wordt dun. : Een onderzoek naar de band van Schokkernazaten met het voormalig eiland Schokland. Master thesis.

I

Imhof, D.J. (2010) Lauwersoog, het knooppunt waar twee unieke natuurgebieden samenkomen. Master thesis.

J

Jong, C.L. de (2010) De toegevoegde waarde van religieus erfgoed op de leefbaarheid van het Groninger platteland. Master thesis.

Jong, H.E. de (2010) Citymarketing: Televisieseries als Marketingmiddel. Master thesis.

Joosse, N. H. (2010) Cultuurhistorie: een bruikbaar en waardevol element in de herstructurering in de Noordoostpolder? Master thesis.

K

Kamphuis, G. (2010) Ruimte voor graven in Drenthe. Master thesis.

Kenneth, Mr. Otikal (2010) Growth faltering and under five mortality in Uganda; Determinants, trends and Millenium Development Goal four. Master thesis.

Klieverik, K.B. (2010) Duurzame Gebiedsontwikkeling, omgaan met kansen en knelpunten. Master thesis.

Kloosterman, M.F.R. (2010) Ondernemingsstrategie woningcorporaties, Een onderzoek naar de meest optimale ondernemingsstrategie voor een woningcorporatie in tijden van economische recessie. Master thesis.

Koekoek, Martin (2010) Grondprijsbeleid van gemeenten. Master thesis.

Koenders, J.M.W. (2010) Locatiekeuze van Nederlandse ondernemingen in Indonesië. Een onderzoek naar het locatiekeuzeproces op drie ruimtelijke schaalniveaus. Master thesis.

Kranen, F. (2010) Flood Risk Management Strategies for Delta Regions, balancing resistance and resilience in unique contexts. Master thesis.

Kruize, R and Kuipers, H and Zanden van, M (2010) De veranderende positie van plattelandsvrouwen in de afgelopen 50 jaar. Bachelor thesis.

Kuipers, D. (2010) Demografische krimp & leefbaarheid: Onderzoek naar de gevolgen van demografische krimp op de leefbaarheid. Master thesis.

Kuizenga, A. (2010) De essentiele schakel tussen zorg en vastgoed. Master thesis.

Kurniawan, A. (2010) The Possibility to Initiate Local Road Maintenance Fund in Indonesia. Master thesis.

Kusumawati, Maretha Ayu (2010) The Performance of Governance towards Successful Slum Upgrading: The Case Study of Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project in Indonesia. Master thesis.

Kwakman, J.J.J. (2010) Studie naar stationslocatie Leek/Tolbert. Master thesis.

L

Landlust, L. (2010) Stedelijke vernieuwing en de participatie van jongeren. Een casusstudie over jongerenparticipatie binnen de Groningse aandachtswijk de Hoogte. Master thesis.

Langendoen, M.R. (2010) Wereldomvattend beleggen in REITs, Wat zijn de mogelijkheden en wat zijn de kansen? Master thesis.

Langerak, M. (2010) Determinanten van de vermogensstructuur: een empirische studie naar Nederlandse vastgoedondernemingen. Master thesis.

Leenders, J.H. (2010) Van landmeter naar ruimtelijk adviseur: een onderzoek naar de rol van het Kadaster in het planproces van waterveiligheidsmaatregelen. Master thesis.

Lensink, M. C. (2010) Mapping Far Cry 2. Master thesis.

Liang, S. (2010) The railway challenge in China: solutions for the mismatch between demand and supply. Master thesis.

Lila Kumari, K.C. (2010) Do Government Family Planning Programs, Women’s Demographic, and Socio-economic Status Influence Current Use of Modern Contraception among Married Women in Nepal. Master thesis.

Lugtenberg, M.C. (2010) Woningcorporaties en krimp. Het Kadaster als informatieleverancier ten behoeve van de besluitvorming. Master thesis.

Lumbela, J.S.M. (2010) Vraagkarakteristieken van de duurzame kantorenmarkt in Noord Nederland. Master thesis.

M

Meerbach, R (2010) Lectoraten in de groene sector - Een onderzoek naar het functioneren als schakel tussen hogeschool en omgeving. Master thesis.

Meijer, K.J. (2010) Kwaliteit van bedrijventerreinen; de visie van de ondernemer. Master thesis.

Minkes, N (2010) Specifieke woonmilieus in Drenthe: Een marktverkenning. Master thesis.

Monsma, J. (2010) Monumentenorganisatie, de sleutel voor een behouden toekomst. Master thesis.

Mulder, M.P. (2010) Energiezuinige, flexibele en duurzame woningbouw. Master thesis.

Mulligen, J.H. van (2010) Concessies voor een gewenst stedelijk woonmilieu. Master thesis.

Mulligen, J.H. van (2010) Concessies voor een gewenst stedelijk woonmilieu. Empty, unknown from conversion thesis.

Muskens, M.A. (2010) Sport-City : Een onderzoek naar de meest optimale functiecombinatie en de meest kansrijke locatie voor ontwikkeling van een multifunctionele accommodatie met sport en onderwijs. Master thesis.

N

Nieuwenhuizen, C. (2010) De Grondexploitatiewet - Een onderzoek naar de effectiviteit van de grondexploitatiewet en ontwikkelingsplanologie als sturingsfilosofie bij stedelijke transformatieprojecten. Master thesis.

Nijman, L. (2010) Krimp vraagt om samenwerking. Master thesis.

Nolles, A. (2010) Van plan naar werkelijkheid: doelbereikingsonderzoek naar de ruimtelijke kwaliteit van de Vinex-wijk Zuiderburen. Master thesis.

Norda, Frank (2010) "Revitalisering bedrijventerreinen" Creëren van de juiste omstandigheden. Master thesis.

Nout, L (2010) Liveability & Accessibility in Peri-Urban Riga. Master thesis.

P

Pijlman, B. (2010) Weerstand bij windenergieprojecten: Met inzicht komen tot oplossingen. Master thesis.

Pijpker, J. (2010) De burger aan zet: Een onderzoek naar de uitnodigende overheid bij een wijkgerichte aanpak. Master thesis.

Poppe, A. (2010) Private woondomeinen in de openbare ruimte en de rol van de overheid in deze hedendaagse woontrend. Master thesis.

Prick, K. (2010) Doorwerking van de structuurvisie voor de snelwegomgeving naar provincies. Master thesis.

Prinsse, T.D. (2010) Woonerfwijk Aalanden-Oost: toe aan een fysieke en sociale opknapbeurt? Master thesis.

R

Rahayu, Paramita (2010) Spatial Injustice in Extended Urban Region of Small Intermediate Cities:. Master thesis.

Rakhman, Jony (2010) Shifting Urbanisasion Pressure of Urban Land Use Change in Banjarmasin, Indonesia. Master thesis.

Reimer, J.L.H. (2010) The construction of identity and community by local media; a case study in Lierderholthuis. Master thesis.

Reinders, R. J. (2010) Perceptie van Stormvloeden; 'De risicoperceptie van inwoners van het inbraakgebied van de Dollard’. Master thesis.

Rijnks, R.H. (2010) Veranderende Representaties van het Platteland. Master thesis.

Roetert, W.D.J. (2010) van Koude Kerkbanken naar Luxe Sofa's. Master thesis.

Rook, A (2010) Economische ontwikkeling in Afrika. Master thesis.

Ruiter, D. (2010) Leegstand in secundaire en tertiaire winkelgebieden. Master thesis.

S

Schokker, N.L. (2010) Actief risicomanagement bij woningbouwprojecten. Master thesis.

Schurink, C (2010) Anticipatie op de grondmarkt vooruitlopend op besluitvorming. Master thesis.

Sekuur, M. A. (2010) Representaties van Vogelaarwijken. Master thesis.

Sennema, J.T. (2010) Kennis van Wonen: Woonwensen van Kenniswerkers in de Regio Groningen-Assen. Master thesis.

Seubring, M. (2010) De structuurvisie, meer dan een ruimtelijk planinstrument. Master thesis.

Silalahi, Mangarah (2010) An institutional analasis of policy-redo+ in Indonesia : a case study of the Tesso Nilo REDD+ Voluntary Project, Riau-Indonesia. Master thesis.

Sinninghe, M.N (2010) Succesvolle kantoorconcepten, op zoek naar succesvolle kantoorconcepten, toetsing via een beoordelingsmodel. Master thesis.

Sirin, Ilker (2010) Population Ageing with Different Measures and Its Influences on Pension Age in Turkey. Master thesis.

Snoeijer, H.J. (2010) Het woningbouwplan van de Blauwestad; een voorbeeld van een zeepbel? Master thesis.

Speyart van Woerden, Maria Emilia H. J. I. (2010) Landelijke levendigheid: een inzicht in de bijdrage van LEADER aan de sociale leefbaarheid. Master thesis.

Spoelman, G.H. (2010) Kleinschalige energiecascades op basis van duurzame lokale bronnen: planologisch bekeken. Master thesis.

Sprakel, A.E. (2010) De relatie tussen economische ontwikkelingen en de vraag naar koopwoningen. Master thesis.

Spriensma, A.S. (2010) Smoking and Mortality in the Netherlands: The extent that variations in the COROP-regions for all-cause mortality can be attributed to smoking-related mortality in the period 2004-2008. Master thesis.

Spring in 't Veld, N. (2010) Bostoponiemen & Bodems. Master thesis.

Stappaerts, A.G.W. (2010) Het effect van Slimmer Kopen : Een onderzoek naar het effect van Slimmer Kopen op de leefbaarheid en de vastgoedwaarde in de Eindhovense stadswijk. Master thesis.

Steeg, D.L.J.C. van (2010) Met het oog op morgen...Delfzijl 2030 Revisited. Master thesis.

Steenbeek, A (2010) Real Estate Appraisal; The valuation process from an investors point of view. Master thesis.

T

Tammenga, L. (2010) Decision making of highly educated women about working after giving birth. A qualitative study. Master thesis.

V

Veen, A.L.N. van (2010) Community Supported Agriculture in Nederland: Adopteer een Kip en Adopteer een Appelboom. Een onderzoek naar deelnemers en hun beeld van platteland en landbouw. Master thesis.

Veen, M.T.J. (2010) Bewonersparticipatie de sleutel tot succes? Master thesis.

Velde, M. te (2010) Tweede woningen van Nederlanders. Master thesis.

Veninga, T.K. (2010) Koers naar een optimaal participatieproces. Master thesis.

Verhoeven, J. (2010) Ruimtelijke concepten voor duurzame energielandschappen op regionale schaal. Master thesis.

Vermeer, R.C. (2010) De hoge snelweg, zin of onzin? Master thesis.

Vernède, C.L. (2010) Plaatsidentiteiten in de Noordoostpolder. Master thesis.

Visschers, J. (2010) Life Sciences cluster in de stad Groningen? Master thesis.

Visser, G (2010) Rolmodellen voor startende ondernemers. Master thesis.

Visser, S.S. (2010) The role of social networks in subjective social well-being. Ghanaian migrants in the Netherlands. Master thesis.

Vlijm, Michiel and Jansen, Rick (2010) Albanees Vastgoed als ‘emerging market’ belegging. Master thesis.

Voorberg, J.C. (2010) Contemporary Inner-city Planning as a Quest for Support of the Diverse People. Master thesis.

Vos, R (2010) Nevenactiviteiten op het Portugese platteland. Master thesis.

Vrouwe, A.A.J. (2010) Waterschappen in woelig water: Onderzoek naar de positionering van waterschappen in gebiedsontwikkeling. Master thesis.

van Gastel, B.C.H. (2010) Een blik op de toekomst van de Nederlandse markt voor vastgoed commanditaire vennootschappen. Master thesis.

van de Wiel, A.D.A. (2010) Is het gras groener bij de buren? De rol van de gebiedsgerichte benadering binnen weginfrastructuurplanning: een inventarisatie. Master thesis.

van der Schaar, F.J.H. (2010) Duurzame winkelcentra: de relevantie van duurzaamheid binnen de retailsector. Master thesis.

W

Wetering, D.A. van de (2010) Risicomanagement bij ontwikkelaars. Master thesis.

Wiegersma, S.B. (2010) The perceptions of Dutch elderly on their remaining length of life and social well-being. Master thesis.

Wijk, N. van (2010) Geld parkeren in parkeergarages: Onderzoek naar parkeergarages als alternatieve vastgoedbeleggingscategorie. Master thesis.

Wilbrink, W.A. (2010) No Hyve, no life. De invloed van afstand op een virtueel sociaal netwerk. Master thesis.

Wilken, W. (2010) Contingentie in de Innovatie Geografie. Master thesis.

Wolfshaar, J.A. van de (2010) Landschapsecologie in de ruimtelijke planning. Onderzoek naar de rol van ecologische netwerken in de gebiedsontwikkelingsprojecten Meerstad en het Wieringerrandmeer. Master thesis.

Wouda, F. (2010) Plannen met visie; over participatie bij het maken van structuurvisies. Master thesis.

Y

Yenni (2010) Analysis of the preparedness of branding towards city branding. Master thesis.

Yunita, F.T. (2010) A developing country perspective on the adaptive capacity: flood defence institutions for climate change adaption in Indonesia. Master thesis.

Z

Zijlstra, B.J.H. (2010) Seniorenmarkt in de regio Twente: "Kansen voor een projectontwikkelaar?". Master thesis.

Zondervan, J.D. (2010) Urban Flood Management. Wat bepaalt de relevantie van overstromingsbestendige buitendijkse bebouwing? Master thesis.

This list was generated on Mon May 27 18:22:44 2024 CEST.