Javascript must be enabled for the correct page display

Items where Year is 2008

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z
Number of items: 153.

A

Abma, C. (2008) Het klimaatvraagstuk in de ruimtelijke ordening: Een analyse van de mate van anticipatie op klimaatsverandering in de ruimtelijke inrichting in Nederland, Engeland en VS. Master thesis.

Agricola, H. (2008) Jongeren en Plaatsverbondenheid: een case study in Noord-Nederland. Master thesis.

Agterberg of Achterberg, G (2008) Vastgoed en parkeergarages: de invloed van omgevingskenmerken op betaald parkeren in openbare parkeergarages. Master thesis.

Alma, W.B. (2008) Vastgoedbeleid van gemeenten. Master thesis.

Arifa, Y. (2008) Grassroots Movement and Urban Environment Governance Adjustment: A political ecology perspective on the conflict on riverside area in Surabaya, Indonesia. Master thesis.

B

Bakker, L.D. (2008) Wat doen jongeren met landschap en natuur? Master thesis.

Bakker, W. (2008) Belangrijke informatie voor lokaal economisch beleid. Master thesis.

Beek, R.W.A. van der (2008) Het gedrag van de Nederlandse particuliere en institutionele belegger op de Amsterdamse kantorenmarkt. Master thesis.

Beelen, A. (2008) Lokale bevolking, toeristen en beeldvorming : De invloed van op foto's afgebeelde mensen op de vorming van een bestemmingsbeeld. Master thesis.

Beltman, E. (2008) Een ruimtelijk beleid bij een ruimtelijke identiteit. Master thesis.

Bertijn, G. (2008) Risicomanagement bij grondverwerving, beheersmodel voor de acquisitiefase. Master thesis.

Boef, G.M. (2008) Investeren in Duits woningvastgoed. Master thesis.

Boerema, E. (2008) Op kantoor bij de thuiswerkende ondernemer. Master thesis.

Bolhuis, A.C. (2008) Ruimte voor het individu, Individuele vrijheid op de Nederlandse woningmarkt. Master thesis.

Borneman, W. (2008) Van spaarlamp naar zonlicht? De mogelijkheden van duurzame energieopwekking in woningen van woningcorporaties. Master thesis.

Bos, C. (2008) Affordable Housing in Suburban Chicago. Master thesis.

Bosman, C. (2008) Collectief particulier opdrachtgeverschap; een instrument om de sociale cohesie in de buurt te versterken? Master thesis.

Bulten, S.R.A (2008) Van Perceptie naar Ruimtelijke (her) Ontwikkeling. Master thesis.

Busscher, T. (2008) De Wet ruimtelijke ordening 2008 : van lappendeken naar schone lei? Master thesis.

D

Darak, S.S. (2008) Effect of HIV infection on fertility of HIV positive women in India: analysis based on National Family Health Survey-3. Master thesis.

Dekker, E. (2008) De lege binnenstad? Master thesis.

Dieleman, E.M. (2008) Toeval? Over de spreiding van de maatschappelijke opvang over Nederland. Master thesis.

Dijken, G.H. van (2008) Kleine zeehavens in Nederland : de economische betekenis van kleine zeehavens in de regio. Master thesis.

Dijkman, R.J. (2008) Van woningwens naar wenswoning. Master thesis.

Dijkstra, D. (2008) De afstand tussen wens en werkelijkheid : De oorzaken voor een achterblijvende woningbouwproductie. Master thesis.

Dijkstra, J. (2008) Gevaarlijke wegen: veilige wegen? Een onderzoek naar de invloed van de inrichting van de openbare ruimte op het gedrag van weggebruikers. Master thesis.

Doornewaard, G.R. (2008) Gebakken lucht? Een onderzoek naar ballonevenementen in West-Europa. Master thesis.

E

Ebbens, L. (2008) Gemeenschappelijk op weg naar een klimaatbestendig Nederland! Master thesis.

Eijkelenburg, K. van (2008) Transformatie van kantoren in monofunctionele gebieden: Een studie vanuit het ontwikkelaarsperspectief. Master thesis.

Elissen, S. (2008) Hoogbouwbeleid; een evaluatie van de Groninger hoogbouwnota. Master thesis.

Elshof, B.J.B. (2008) Waardebepaling van stationswinkels. Master thesis.

Elzerman, G. (2008) Het Waddenfonds: De gevolgen voor de economie van het Waddengebied. Master thesis.

F

Fatwadi, M (2008) Privatization and Decentralization in Drinking Water Supply Chain Management: Lessons Learnt from the Netherlands for Indonesia. Master thesis.

Feijen, F. (2008) Spanning in de toeristisch-recreatieve sector in Drenthe? Over eigen en gezamenlijke doelstellingen van direct belanghebbende actoren. Master thesis.

Feringa, M.J. (2008) Meerwaarde van ziekenhuisvastgoed. Master thesis.

Frouws, M.M. (2008) Particuliere vastgoedbeleggingsfondsen en de beleggers onder de loep. Master thesis.

G

Goorman, N.H.J. (2008) Location Theory: Data Centers & Google. Master thesis.

Goorman, T. (2008) Mobiliteit in het landelijk gebied. Master thesis.

Gorter, C. (2008) De omgekeerde route. Een onderzoek naar de haalbaarheid van woningbouwplannen in een regio met een dalend bevolkingsaantal. Master thesis.

Gorter, R. (2008) Hoogbouw in de Ruimte. Master thesis.

Goselink, K. (2008) Vrijetijdsbeleid van middelgrote gemeenten. Master thesis.

Graafland, N.G. (2008) Toezichtloos vastgoed, zelfregulering als redmiddel voor vastgoed-CV’s. Master thesis.

Groef, E.T. van der (2008) Beleidsontwikkeling in een turbulente markt; Hoe beleidsontwikkeling samenhangt met detailhandelsmarktontwikkeling; de Portugese situatie. Master thesis.

H

Hasenbroek, J.E. van (2008) Kosten bij herontwikkeling : nadere analyse van winst- en risicovergoedingen. Master thesis.

Heidekamp, A.J. (2008) PPS bij de Zuidelijke Ringweg Groningen. Master thesis.

Helderman, M.M.P. (2008) Behoud de cultuurhistorische waarden in de wijken van 1960-1980. Master thesis.

Hendri, D.J. (2008) Planning System on the Dutch and Indonesian Mineral Planning: What is the optimal approach? Master thesis.

Hermans, T.J.F. (2008) De Bouwenvelop: Op weg naar een betere rolverdeling bij gronduitgifte? Master thesis.

Hoekstra, M.J. (2008) Perceptions on the reasons for teenage pregnancies among Turkish and Moroccan girls in the Netherlands. Master thesis.

Hofman, P. (2008) Climate change, a challenge for ski resorts in the state of Washington, USA. Master thesis.

Hofwegen, E.M. van (2008) Studie naar de uitwerking van integraal locatiebeleid in de stedelijke kernen van Noord-Nederland. Master thesis.

Homan, A.I. (2008) Moslima’s en Plekken, een verkennend onderzoek naar de betekenis van plekken uit het dagelijks leven van de moslima in Friesland. Master thesis.

Hoogeveen, A.J. (2008) Multifunctionele gebouwen: de meerkosten en meeropbrengsten. Master thesis.

Huijben, T.A. (2008) Hoe presteren Grondbedrijven? : Een onderzoek naar processen en perspectieven van Grondbedrijven. Master thesis.

Huis, M. van (2008) Offshoring, theory and employment effects for the Northern Netherlands. Master thesis.

Huitema, M.B. (2008) De starterproblematiek op de woningmarkt.Is de BoKlok woning een oplossing? Master thesis.

Hulshoff, J.W. (2008) De Waarde van Water en Groen; Een onderzoek naar de substitutiemogelijkheden van water en groen bij de ontwikkeling van woonmilieus. Master thesis.

I

I. R. Y. Rahmah (2008) Towards a sustainable strategy for ecological compensation of road development in Indonesia : Lesson Learned from the United States for Bridging Social – Ecological Conflict. Master thesis.

J

Jagersma, T. (2008) Reclame in een minderheidstaal. Een vergelijking tussen Fryslân en Wales. Master thesis.

Janssen, G.W. (2008) De invloed van de Kaderrichtlijn Water op de bestuurlijke organisatie van het waterbeleid. Master thesis.

Jellema, T.H.M. (2008) Bebouwingscontouren in werking, een onderzoek naar de doorwerking van het contourenbeleid van de provincie Limburg. Doctoral thesis.

Jong, A. de (2008) Landelijk wonen; van ideevorming tot concepten. Master thesis.

Jong, B. de (2008) Kwaliteitsmeting woningontwikkeling. Master thesis.

Jong, R. de (2008) Beleggen in Infrastructuur: Een studie naar het DBFM-contract als beleggingscategorie. Master thesis.

K

Kalsbeek, T. van (2008) Bewoners participatie bij dorpsvernieuwing: een case study naar twee herinrichtingsprojecten. Master thesis.

Kamminga, A.J.W. (2008) Van knelpunt naar actiepunt – Goederenvervoer in Noord-Nederland. Master thesis.

Kampen, P.T. van (2008) Paling uit Volendam, een hit van platina. Master thesis.

Kariuki, N.W. (2008) Civil Registration and Demographic Data; a comparative study of context, system and data output in Kenya and the Netherlands. Master thesis.

Kauw, M.J. (2008) Maatschappelijke neveneffecten bij stedelijke herstructurering. Master thesis.

Kikkert, J. (2008) Heldere kijk voor strategische spelers in het spel van grondbeleid:de nieuwe grondpolitiek. Master thesis.

Klees, D.Y. (2008) Economische effecten RegioTram : Onderzoek naar de economische effecten van de RegioTram op de ndernemers in de binnenstad van Groningen. Master thesis.

Knol, S. (2008) Het onderscheidend vermogen van vastgoedconcepten : Een verkennend onderzoek naar de mogelijke meerwaarde van vastgoedconcepten. Master thesis.

Koelikamp, D. (2008) Regional development and identities. Master thesis.

Kolk, J. van der (2008) Koude en Warmte Opslag; De noodzaak voor ondergrondse ordening. Master thesis.

Koppen, H. (2008) Beelden van Sneek. Een cultuur-geografische verkenning naar de betekenis van de binnenstad van Sneek. Master thesis.

Krechting, A. (2008) Van communisme naar consumentisme: Transitieprocessen in detailhandel in Kiev. Master thesis.

Kroon, S. (2008) Goggle.sl: stereotypering en othering in het nieuws-discourse over de burgeroorlog in Sierra Leone. Master thesis.

Kruithof, C. (2008) Vormgeving en inrichting van crematoria in Nederland. Master thesis.

Kuijer, M.G. (2008) Gender en de impact van natuurrampen. Master thesis.

kobus, A. (2008) Relocatie en Satisfactie. Master thesis.

L

Lenferink, S. (2008) The privatised road to quality: Environmental quality in infrastructure projects with early private involvement. Master thesis.

Lienda, N. (2008) Sustainable tourism development in small islands : Case of Indonesian Small Island, Morotai Island (Lesson Learn from Malta Republic). Master thesis.

Lingbeek, J. (2008) The Anthropocentric and Ecocentric Perspective with regard to Dutch Water Management. Master thesis.

Loon, J.P. van (2008) The synergy between spatial planning and energy: Emerging policy and projects. Master thesis.

Loosman, S. (2008) Maatschappelijk rendement van woningcorporaties : Een onderzoek naar het wat, hoe en waarom van maatschappelijk rendement. Master thesis.

Lubbinge, C. (2008) Duurzaamheid van de stedelijke vernieuwing in Malburgen te Arnhem. Master thesis.

Lukitosari, D.A. (2008) The Concept of Public Disclosure Approach in Developing Environmental Regulation of Pollution Control. Master thesis.

M

Maatman, J. (2008) Renovatie van kantoren, een onderzoek naar de voorwaarden voor succes. Master thesis.

Makkinga, K. (2008) Verouderde bedrijventerreinen, een markt voor vastgoedontwikkelaars? Master thesis.

Martens, R. (2008) Decentralisatie en Europees milieubeleid. Master thesis.

Mayes, E.D.B. (2008) Developing the Fundamental Infrastructure and Weaving the Realized Interactions for Bicycle and Bus Transportation Networks in Asheville, North Carolina, USA. Master thesis.

Meijerhof, J. (2008) Woningcorporaties 2.0, van verkoop tot jaarbudget. Master thesis.

Melis, K.G. (2008) Kinderen of koeien? Een cultureel geografisch onderzoek naar de ervaringen van vrouwelijke agrariërs aan de hand van identiteit. Master thesis.

Meulen, S.B. van der (2008) (G)een plaats voor daklozen in de publieke ruimte. Master thesis.

Mulder, M. (2008) Ver(weg)gezichten: nieuwe bedrijventerreinen op zichtlocaties. Master thesis.

N

Nijhof, N. (2008) Regularisering van vastgoedeigendom:een oplossing tegen armoede in sloppenwijken? Case study: Cochabamba,Bolivia. Master thesis.

Noorda, A. (2008) Wonen & zorg in het landelijk gebied. Master thesis.

Nurhabni, F. (2008) Improving Natural Disaster Management for Indonesia Coastal Area (The Case of Aceh Tsunami). Master thesis.

O

Otte, M. (2008) Een succesvolle bedrijfsverplaatsing?! Een onderzoek naar gedwongen bedrijfsverplaatsingen bij de transformatie van bedrijventerreinen naar een woonwerkmilieu binnen stedelijke locaties. Master thesis.

P

Piersma, A. (2008) Onderscheidende Wijken: een onderzoek naar het eigene van zes Groningse woonwijken. Master thesis.

Pirart, F.B.C. (2008) Policies against urban sprawl in the changing Dutch planning context. Groningen case: from a monocentric compact city policy towards a new urbanisation path between intensification and expansion. Master thesis.

Pol, G. van der (2008) Urban economic (re)development after declining base industries, a comparison between Emmen (NL) and Durham, North Carolina (USA). Master thesis.

Postma. E.S. (2008) De Centrale As: met welke variant op de goede weg? : Een onderzoek naar de voorkeuren van bedrijven over twee varianten van een nieuwe infrastructuurverbinding in Noordoost Friesland. Master thesis.

Pothof, M.R. (2008) Stationsgebied Groningen, in 2020 écht onderdeel van de binnenstad? Master thesis.

Prins, D.H. (2008) Landelijk wonen in De Zuidlanden. Master thesis.

R

Rahmawati, C. (2008) Religion on poverty reduction : possibilities for philantropic organizations in islamic societies like Indonesia. Master thesis.

Ramayani, H. (2008) Community-based Natural Resource Management: The Implemetation of Collaborative Planning in Botswana and Indonesia. Master thesis.

Reiling, M. (2008) Van Turfvaart naar Toervaart – Een onderzoek naar identiteit en waardering van de Veenkoloniën. Master thesis.

Rijn, T.C. van (2008) Herontwikkeling in het stedelijk gebied. Master thesis.

Rotterdam, M.H.G. van (2008) Woningcorporatie en projectontwikkeling : Spanningsveld over eigendom, investeringen en activiteiten. Master thesis.

S

Sari, A.A.K. (2008) Institution Building for Adaptive River Basin Management. Case Studies : Brantas and the Rhine River Basin Management. Master thesis.

Schrier, W. (2008) De invloed van stijgende brandstofprijzen op de automobiliteit. Master thesis.

Schuldink, P. (2008) Maatschappelijk rendement van woningcorporaties. Master thesis.

Shi, A.B. (2008) Recept voor vernieuwing? Over economische en maatschappelijke. Master thesis.

Sikkema, J. (2008) Grensoverschrijdend Regionaal Openbaar Vervoer. Master thesis.

Smorenburg, A. (2008) Een locatiezoekmodel voor vastgoedontwikkelaars: Toegepast op Noord-Nederland. Master thesis.

Steeg, A. van der and Vries, C. de (2008) Science Park: sleutel tot innovatiesucces? Master thesis.

Stellingwerf, E. (2008) Open Policy-making: Going Beyond The Traditional Borders. Master thesis.

Strating, B.W. (2008) Waterberging drijft op draagvlak. Master thesis.

Sudianto, A. (2008) The Role of Market Forces and Spatial Planning on Land Development: Case Study Jakarta, Indonesia and Hong Kong. Master thesis.

Syafrizan (2008) Decentralization and The Road Planning Process in Indonesia. Master thesis.

Szabo, T. (2008) Discourse of urban politics – hidden power relations in local leadership, city of Budapest, Hungary : FRAMING NEW STRATEGIC DECISION MODEL FOR A CENTRAL EUROPEAN METROPOLIS. Master thesis.

T

Teernstra, A.B. (2008) De betekenis van de buurt. Master thesis.

Teune, J.S. (2008) Bedrijvigheid op het Waddenplatteland. Onderzoek naar de Spreiding en Internationaliteit van de Bedrijven op het Waddenplatteland. Master thesis.

Tjabringa, J.O. (2008) Ontrafeld Hoog Buurlo biedt toekomstperspectief : Hoe identiteit richting geeft aan het representeren van het cultuurlandschap Hoog Buurlo. Doctoral thesis.

U

Umar, M. (2008) Contraceptive use, Knowledge and Communication; A study of the perceptions and experiences of the Pakistani married youth. Master thesis.

ul Haq, R. (2008) The subjective well-being of the elderly in Pakistan: Evidence from PSES data. Master thesis.

V

Veen, H.R. van der (2008) Het tijdsverloop bij integrale stedelijke gebiedsontwikkeling; “Een onderzoek naar versnellende dan wel vertragende factoren bij integrale stedelijke gebiedsontwikkeling”. Master thesis.

Veen, M.M. van der (2008) Help! Archeologie! Archeologie als risicofactor bij projectontwikkeling. Master thesis.

Veenstra, D.H.D. (2008) Het grondbeleid laat zich leiden door de praktijk : Een onderzoek naar de gevolgen van de invoering van de Grondexploitatiewet voor het gemeentelijk grondbeleid. Master thesis.

Veenstra, H.L.E. (2008) Gebouwen als bomen, steden als bossen: Een verkennend onderzoek naar de toepasbaarheid van het cradle-to-cradle principe op vastgoed- en gebiedsontwikkeling. Master thesis.

Veldhuis, J. (2008) Integraal ontwikkelen in de uiterwaarden van de rivier. Master thesis.

Venema, A.H. (2008) Fysieke en Economische effecten van stedelijke herstructurering : Een onderzoek naar de meetbaarheid van de effecten en de besluitvorming van belanghebbende door de effecten. Master thesis.

Visser, M. (2008) Starters in Groningen: op zoek naar luchtkastelen? Master thesis.

Visser, P.S. (2008) Herontwikkeling bedrijventerrein Westpoort. Master thesis.

Vledder, M. (2008) Het strategisch beslissingsproces van Nederlandse particuliere vastgoedbeleggers. Master thesis.

Vlonk, A. (2008) Waar een weg is, is een wil: sociaal-demografische determinanten als verklaring van verschillen binnen de beleving van de snelwegomgeving. Master thesis.

Vogelzang, J. (2008) Maar je kunt je wel burger voelen!’ Een onderzoek naar de kennis, ervaring en beoefening van burgerschap door jongeren op hun alledaagse plekken. Master thesis.

Vries, B. de (2008) Waterschappen in een complexe omgeving, onderzoek naar de rol van waterschappen in het stedelijk waterbeheer. Master thesis.

Vries, J. de (2008) De evaluatie Intense Stad. Master thesis.

Vries, T.J. de (2008) Moving foreign business in a soviet office; Foreign firm relocation in a context of a post-communist city and changing consumer patterns. Master thesis.

Vrolijk, E. (2008) Regeren door investeren in duurzaam vastgoed : Mogelijkheden voor de utiliteitsbouw naar een duurzaam karakter. Master thesis.

W

Waal, N. van der (2008) Het vastgoedontwikkelingsproces bij woningcorporaties. Master thesis.

Weening, A. (2008) Naar een optimaal gebruik van de Betuweroute. Een verkennende studie naar alternatieven voor gebruik als verbinding van goederenvervoer per spoor. Master thesis.

Westermann, C. and Groeneveld, M. (2008) An Inuit community in a changing environment. Master thesis.

Wiersma, B. (2008) Applying cradle-to-cradle on the regional scale – Spatial planning in the province of Groningen. Master thesis.

Wijk, Arnoud van der and Os, Herman van and Gort, Femke (2008) Duurzame energieopwekking: Sectoraal of integraal? Bachelor thesis.

Winkel, M.W. (2008) Verkennende studie naar de toepassingen van risicozonering voor overstromingen in Nederland. Master thesis.

Y

Ypey, A. (2008) Koopkamers, een analyse van het koopstudio concept aan de hand van nulwaarde, gecorrigeerde meterprijs en marktvariatie. Master thesis.

Z

Zijlstra, D. (2008) De meerwaarde van gebiedsontwikkeling. Master thesis.

Zijlstra, J.J. (2008) Wonen in Duitsland ‘Plaatsverbondenheid van Nederlandse korte-afstand migranten in Duitsland’. Master thesis.

Zijp, L.F. (2008) Ethnic minorities and Heritage : A study of the Moluccan community in the Netherlands. Master thesis.

Zoer, H.J. (2008) Het Bovenlokale Milieu : Een onderzoek naar provincies, regionale milieudiensten en de doorwerking van milieubeleid. Master thesis.

This list was generated on Mon May 27 18:26:26 2024 CEST.