Javascript must be enabled for the correct page display

Items where Year is 2005

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W
Number of items: 72.

A

Aarnink, F. (2005) Stof tot nadenken: Onderzoek naar de bestuurlijke en beleidsmatige dynamiek van luchtkwaliteitvraagstukken. Master thesis.

Arends, N. (2005) Let’s get physical! Influences of physical protection against terrorism on citizens and urban design. Doctoral thesis.

B

Bakker, J. (2005) Buitenlandse studenten onder een Gronings dak. Een markt- en toekomstverkenning. Master thesis.

Bekke, S. ter (2005) Emigration motives, intentions and expectations in the Netherlands. Master thesis.

Beuckens, J. (2005) Besluitvorming bij natte infrastructuur verkend. Master thesis.

Blom, T. (2005) Bouwen rondom rijkswegen; procesprotocol voor de begeleiding door Rijkswaterstaat van projecten door derden ontwikkeld rondom rijkswegen. Doctoral thesis.

Boer, H. de (2005) Het conjuncte keuze model: De woonvoorkeuren van nieuwbouwbewoners in het gebied overeenkomstig met de regiovisie Groningen-Assen. Doctoral thesis.

Boer, T. de (2005) Water-management of Irrigation: A case study on the management of irrigation in the urban fringe of Dharwad-Hubli. Doctoral thesis.

Bom, E. (2005) Jaarmarkten. Dragen ze bij aan plaatsidentiteit en hebben ze bestaanstoekomst? Doctoral thesis.

Bouwman, P. (2005) Betalingsystemen in infrastructuursectoren. Lessen uit de spoor-, energie- en. Doctoral thesis.

Brouwer, M. (2005) Ganzenmanagement in het Waddengebied: een onderzoek naar de implementatie van de Vogelrichtlijn met betrekking tot gebiedsaanwijzing voor ganzenopvang. Doctoral thesis.

Brömmelstroet, M. te (2005) European transport Inc.; the history, present and future of the European transport policy domain. Master thesis.

Burg, D. van den (2005) Heritage and Identity in North Karelia, Finland. Doctoral thesis.

D

Danhof, K. (2005) Going in Circles? An Intergenerational Approach to Circular Migration Between the Netherlands and Cape Verde. Doctoral thesis.

Dankert, R. (2005) Power, discourse or something else. Contributions of philosophy to spatial change and planning. Doctoral thesis.

Desta, F. (2005) Determinants of Under Age Five Mortality in Ethiopia: Evidence from 2000 Demographic and Health Survey. Master thesis.

Dijkman, J. (2005) Water security and the urban fringe: Santa Cruz Papalutla and Santa María del Tule; water security in relation to the position within the urban fringe of Oaxaca de Juárez. Doctoral thesis.

Drielen, P. van (2005) De gemeente op de grondmarkt - een onderzoek naar het functioneren van het gemeentelijke grondverwervingsinstrumentarium. Doctoral thesis.

Drunen, R. van (2005) Wegen in de regio: De gevolgen van decentralisatie op de doorlooptijd van regionale wegenplanning. Doctoral thesis.

Dushi, M. (2005) Determinants of Using Contraceptives. Evidence from Kosova: Household Survey Result 2003. Master thesis.

E

Ende, N. van der (2005) Nieuwe woonconcepten met dienstverlening voor senioren : Een kwalitatieve vraag aanbod analyse onder bovenmodale seniorenNieuwe woonconcepten met dienstverlening voor senioren : Een kwalitatieve vraag aanbod analyse onder bovenmodale senioren. Master thesis.

F

Funcke, W. (2005) Sc Heerenveen met een Scandinavisch accent? Doctoral thesis.

G

Graaf, M. de (2005) Buitenleven vanaf de Bank. Doctoral thesis.

Groen, A. (2005) Onderzoek naar de ruimtelijke en akoestische vereisten van een motor- en vliegsportcentrum. Doctoral thesis.

H

Haan, M. de (2005) Namibians? Identity and nation building in Namibia. Doctoral thesis.

Haenen, I. (2005) Wasteful thinking; A Study on the Private Waste Recovery Sector in Bacolod City, the Philippines. Master thesis.

Hammenga, M. (2005) The perceptions and goals of late adolescents in rural South India. Master thesis.

Hermans, E. (2005) Participatie in besluitvormingsprocessen omtrent lokale milieudruk. Over mogelijkheden, barrières en sociale ongelijkheid. Doctoral thesis.

Hoekstra, F. (2005) Small-scale fisheries in Cauayan. A study on the livelihood of small-scale fisherfolk in Cauayan, Negros Occidental, the Philippines. Doctoral thesis.

Hol, F. (2005) China, sail when the wind is fair! Doctoral thesis.

J

Jong, I. de (2005) General and reproductive health status of women in rural Bangladesh: observed and perceived measures. Master thesis.

K

Karsijns, N. (2005) Particulier opdrachtgeverschap in stedelijke gemeentes: over doorwerking van rijksbeleid. Doctoral thesis.

Kerdijk, F. (2005) Stedelijke Vernieuwing en Water: Een Kansrijk Koppel. Doctoral thesis.

Klaassens, M. (2005) Breaking down those four walls; a study of the influences of education and employment on women’s status, autonomy and reproductive behaviour through time. Master thesis.

Konneman, B. (2005) Ruimtelijke effecten van grootschalige collectieve covergisting; een onderzoek naar locatiekeuze en transporteffecten van een centrale covergistingsinstallatie in de gemeente Zuidhorn. Master thesis.

Kramer, H. (2005) Ondernemingen op het Drentse platteland. Doctoral thesis.

L

Leeningen, I. van (2005) Cultuurhistorie in het planvormingsproces van de Grote Markt: inhoudelijk en procesmatig. Master thesis.

M

Maas, M. (2005) De capaciteiten van gemeenten om het geheel van activiteiten binnen een lokaal ruimtelijk planningproces uit te voeren. Master thesis.

Meijer, A. (2005) De veranderde rollen en werkzaamheden van de verkeersplanner. Master thesis.

Muinck, H. de (2005) Sense of community, representations and importance of Nunavut, Canada. Master thesis.

Munick, H. de (2005) Sense of community, representations and importance of Nunavut, Canada. Master thesis.

N

Nalis, L. (2005) Het gebruik van ontwikkelingsplanologie bij ruimtelijke ontwikkelingen in een werelderfgoedsite. Case Zuidoostbeemster. Doctoral thesis.

Nieveen, A. (2005) Iedere morgen nieuwe zorgen: Handvatten voor een soepel realisatieproces van woonzorgzones. Doctoral thesis.

Noordhoff, G. (2005) “Ohne Natur ist die Landwirtschaft ook toot” Onderzoek naar de redenen van faunabescherming door actoren in het agrarisch cultuurlandschap van de gemeente Reiderland en de Rheiderländer Marsch. Master thesis.

O

Ogink, G. (2005) Een barriere beslecht : een methodiek voor het rangschikken van trace-alternatieven op basis van sociale en ecologiscshe barrierewerking. Master thesis.

Otten, A. (2005) Landschappelijke verfraaiing of noodzakelijk kwaad? Doctoral thesis.

P

Pieko, R. (2005) Bewoner of badgast: een onderzoek naar plaatsverbondenheid bij inwoners en tweede woningbezitters op Terschelling. Master thesis.

Plantinga, R. (2005) Welke plaats nu weer? De invloed van penitentiaire inrichtingen op de identiteitsontwikkeling van jongvolwassenen in relatie tot hoge recidive. Master thesis.

Poel, G. (2005) Hoge drempels. De participatie van allochtonen binnen stedelijke vernieuwingsplannen. Doctoral thesis.

Poll, T. van der (2005) Weginfrastructuur en integrale gebiedsontwikkeling. Doctoral thesis.

Praamstra, H. (2005) Intensief ruimtegebruik in Assen. Een onderzoek naar de mogelijkheden en beperkingen van inbreiding in Assen. Doctoral thesis.

R

Reinders, A. (2005) Toekomst voor Groninger boerderijen. Doctoral thesis.

Rijk, C. de (2005) Van harde naar zwakke grenzen: de overgang tussen openbare en private ruimte binnen de vroegnaoorlogse stadswijk. Doctoral thesis.

Rijk, C.de (2005) Van harde naar zwakke grenzen: de overgang tussen openbare en private ruimte binnen de vroegnaoorlogse stadswijk. Doctoral thesis.

S

Schuit, M. (2005) Integraal kustzonebeleid, bouwen in de Hollandse kustzone. Doctoral thesis.

Schuur, E. van der (2005) Disneyization van een nationaal project: Het Nederlands Openluchtmuseum. Master thesis.

Smale, P. (2005) Revitalisering bedrijventerreinen Eemskanaal & Oude Winschoterdiep. Doctoral thesis.

Smid, W. (2005) Koudgrondwatervrees in stedelijk gebied. Master thesis.

Spoelstra, E. (2005) Evalueren is leren: een studie naar de kwaliteit van beleidsevaluatieonderzoek. Doctoral thesis.

Staal, E. van der (2005) People and Solid Waste, an analysis of solid waste management in two low-income communities in Kumasi, Ghana. Doctoral thesis.

T

Tigelaar, J. (2005) Duurzaam Handelen bij het Waterschap Hunze en Aa’s. Master thesis.

V

Veenboer, G. (2005) De betekenis van culturele planologie. Doctoral thesis.

Veenstra, E. (2005) Regiomarketing in de Regio Groningen-Assen. Doctoral thesis.

Vilsteren, S. van (2005) Een ideaal-model voor vastgoedselectie? Een verkennend onderzoek ten behoeve van de vastgoedacquisitie voor besloten vastgoedfondsen. Master thesis.

Vogelaar, B. (2005) TENminste ambitie De rol van de Trans Europese Netwerken (TEN) bij de uitbreiding van de Europese Unie. Doctoral thesis.

Vrieze, P. (2005) Moving frontiers, New Changes. Doctoral thesis.

W

Wal, B. van der (2005) The changing land-use in the rural-urban fringe of Dharwad, India; an observation of the agricultural land uses. Doctoral thesis.

Widyanti, W.D. (2005) Did Socio-economic Changes Affect the Health Status of Children? Evidence from the Indonesian Family Life Surveys. Master thesis.

Wijk, GW. van der (2005) Zorgt decentralisatie voor duidelijkheid? Een onderzoek naar de transparantie van de financiering van de aanleg van lokale en regionale wegen. Doctoral thesis.

Winkel, A. (2005) Permanente bewoning van recreatiewoningen: een onderzoek naar de. Doctoral thesis.

Woud, N. (2005) De Hortusbuurt; een onderzoek naar de ontwikkeling van de Hortusbuurt in Groningen in de twintigste eeuw. Doctoral thesis.

Woudt, C. (2005) Herbestemming van monumenten: probleem of uitdaging? Master thesis.

This list was generated on Mon May 27 15:54:50 2024 CEST.