Javascript must be enabled for the correct page display

Items where Year is 2013

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Y | Z
Number of items: 324.

A

Abbing, A. (2013) Social Impact Assessment of uranium mining in Niger. Bachelor thesis.

Abee, J (2013) Future expectations on Texel: Migration choices of young Texelians. Master thesis.

Abrahams, D.J.A. (2013) Property transactions and the valuation effects of public REITs. Master thesis.

Afrianti, Dessy Angga (2013) Sustainable Accessibility: Learning From the London Case to Improve Walkability in Bekasi Municipality (Indonesia). Master thesis.

Aldershof, Hajo (2013) Motivaties voor het starten van sociaal ondernemerschap in de context van bevolkingskrimp in plattelandsgebieden. Bachelor thesis.

Andreas, L.A. (2013) Sociaal kapitaal van ouderen in Vinkhuizen. Een onderzoek naar het belang van de lokale woonomgeving voor het sociaal kapitaal van ouderen. Master thesis.

As, M.P. (2013) Arbeidsongeschiktheid en Krimp: Een vergelijking op COROP-niveau. Bachelor thesis.

Asjes, A. G. (2013) Stimuleren kopen, nog steeds zinvol? De potentie van verschillende huur-koop mixvormen geduid aan de hand van cruciale macro en micro-economische ontwikkelingen. Master thesis.

B

Bakema, M.M. (2013) Social Engagement in the Aftermath of a Natural Disaster; A case study of post-earthquake Christchurch. Master thesis.

Bakker, Jan (2013) Tijdelijk ruimtegebruik; Stimuleren van tijdelijkheid in binnensteden. Master thesis.

Baltus, R.J. (2013) Zelfzorganisatie. Master thesis.

Bartelds M.C. (2013) DBFM gaat nat. Master thesis.

Beer, Martijn (2013) De kerngrootte en de waarde van winkelvastgoed. Master thesis.

Beerling, Alette (2013) Gisteren, vandaag en morgen in het gemeentelijk grondbeleid. Master thesis.

Benali, M (2013) Hoe vergaat het buitenlandse bedrijven in Noord-Nederland? Master thesis.

Berg, M.A. van den (2013) Kantorenvastgoed en de relatie tussen huurprijs en afstand tot de markt. Master thesis.

Berg, R.S. van den (2013) Wonen boven winkels, waarom??!! Master thesis.

Berge, T. ten (2013) Klimaatverandering en de watertoets. Bachelor thesis.

Besier, G.A.J. (2013) Influence of UNESCO designation on tourist expectations for heritage in Lisbon. Bachelor thesis.

Bijker, S. (2013) Van goed naar beter winkelcentrummanagement. Master thesis.

Bijl, B. (2013) Gebiedsgerichte condities voor het ontwerpen van een windfonds Case: Windpark N33. Master thesis.

Billah, Masuma (2013) Age at first marriage and other socio-economic factors associated with pregnancy related service utilization: evidence of Bangladesh. Master thesis.

Blaauw, J.W.M. (2013) Oudere startende ondernemers: Een verkennend onderzoek naar motieven, ruimtelijke gevolgen en het gebruik van kennis, ervaring en contacten uit de loondienstperiode van ouderen die een onderneming starten. Master thesis.

Blaauw, T. P. (2013) Place attachment in een krimpregio. Bachelor thesis.

Blokker, L. (2013) Verdienen voor voorzieningen bij organische gebiedsontwikkeling. Master thesis.

Boekenoogen, A.K. (2013) Klimaatadaptatie en de klimaateffectatlas. Bachelor thesis.

Boelens, R. (2013) Visual design quality in inner-city urban space from the perspective of lay-people. Master thesis.

Boer, A. A. (2013) Beelden van Terschelling; Een onderzoek naar het destination image van een Waddeneiland. Bachelor thesis.

Boer, J. de (2013) UNESCO Werelderfgoed en plaatsidentiteit. Bachelor thesis.

Boersema, A.S. (2013) Biobrandstof versus Voedselvoorziening. Bachelor thesis.

Boersema, R. (2013) Transformatie Gebouwd Industrieel Erfgoed : Wie Pakt de Winst? Master thesis.

Bos, N.A. (2013) Zuivelconsumptie in China. Bachelor thesis.

Bosma, W.L. (2013) The Coastal Zone: Different Worlds are Colliding! Master thesis.

Bot, K. (2013) Landschapsvoorkeuren: Onderzoek naar landschapsvoorkeuren in Nederland door middel van photo sharing. Master thesis.

Bouma, M.S. (2013) Invloed van Leefstijlfactoren op Gezondheid. Bachelor thesis.

Bouwman, B. (2013) Geen scheuren in het fundament van de gaswinning: de door gaswinning veroorzaakte aardbevingen in Noordoost-Groningen veroorzaken geen versnelde energietransitie. Bachelor thesis.

Bouwman, M.I. (2013) Type hypotheek & LTV-ratio: een empirische studie naar het verband tussen het type hypotheek en de LTV-ratio. Master thesis.

Brake, Suzan te (2013) De woninghypotheek als mogelijke belegging voor Nederlandse pensioenfondsen: een verkenning. Master thesis.

Brander, F. (2013) Gebiedsspecifieke fysieke factoren voor de Spontane Stad. Master thesis.

Bredman, K.F.G. (2013) Een onderzoek naar de barrières en stimuli voor maatschappelijk verantwoord ondernemen door het MKB in krimpgebieden. Bachelor thesis.

Breukelman, J.G. (2013) In hoeverre heeft het toerisme op Vlieland mogelijkheden om duurzaam te zijn? Bachelor thesis.

Bruggeman, Rinse (2013) De liquiditeit van Europese private vastgoedfondsen. Master thesis.

Bruggink, Lex (2013) Herstructureren op bedrijventerreinen in de regio Holland Rijnland. Bouwhoogte, bebouwingspercentage en bedrijfsfunctie: Bouwstenen voor een succesvolle herstructurering. Master thesis.

Bruin, K. de (2013) Waarom Nord-Neukolln niet van club-mate en rolkoffers houdt. Master thesis.

Bruinsma, R. (2013) De rol van subjectieve data in het planningsproces. Bachelor thesis.

C

C Myles (2013) Ondernemerschap in krimpgebieden. Bachelor thesis.

Chandramidi, A.N. (2013) Urban flood resilience in Jakarta: An historic analysis of institutions. Master thesis.

Couperus, M. (2013) A new subway in Amsterdam. Research to the social consequences of the Noord/Zuidlijn. Pre-master thesis.

D

Dalen, N.C. van (2013) Ruimtelijke ontwikkeling van de woningbouw in Nederland 1950-2010. Master thesis.

Daniilidis, Alexandros (2013) 21st century Athens: planning in the post crisis era (Socio-spatiality, power relations and the right to the city). Master thesis.

Deenen, E. (2013) Transformatiegebied in beweging. Een onderzoek naar de beweegvriendelijke inrichting van transformatiegebieden in Groningen. Bachelor thesis.

Dewi, Sahat July Tirta (2013) TOWARDS ADAPTIVE FOREST GOVERNANCE ACCORDING TO SOCIAL-ECOLOGICAL SYSTEMS RESILIENCE (Study case: The Mount Pancar Nature Tourism Park). Master thesis.

Dijk, A.P. (2013) Ik kom omdat ik een Jouster ben. Bachelor thesis.

Dijk, H.H.M. van (2013) De realisatie van woonwensen verleden tijd? Master thesis.

Dijk, J.A. van (2013) Duurzame energie: Een reële beleggingsmogelijkheid voor pensioenfondsen? Master thesis.

Dijkstra, J.W. (2013) Uitstraling bedrijventerreinen, investeringsmotivatie voor ondernemers. Master thesis.

Dijkstra, M. (2013) Windenergie in provincie Friesland: Casestudy naar de inpassing van Mutual Gains Approach in het planvormingsproces voor windenergieprojecten. Bachelor thesis.

Dijkstra, M.R. (2013) All-cause and smoking-related mortality differences among different non-western ethnicities in the Netherlands. Master thesis.

Djaelani Soleh, Syaefulloh (2013) Towards a Fair Balance Compensation of Land Acquisition For High Economic Value Infrastructure Development (CASE STUDY: DEPOK - ANTASARI TOLL ROAD, WEST JAVA, INDONESIA). Master thesis.

Dompselaar, K.M. van (2013) Verhuisintenties vs. Verhuisgedrag. Master thesis.

Douwstra, W.B. (2013) Impact leegstandeffecten op de waardering en boekwaarden van kantoorgebouwen. Master thesis.

Dragt, J.L. (2013) The impacts of the RWE coal plant in the Eemshaven on tourism at Borkum. Bachelor thesis.

Drewes, J. (2013) Keuzes en Kansen: Toekomstwaarde van centrumgebieden en bedrijventerreinen in regionale kernen. Master thesis.

Drijfhout, S. (2013) Hogerop Komen: Onderzoek naar de sociaaleconomische ontwikkeling in de Veenkoloniën op basis van het rapport van de Commissie Hoekstra. Master thesis.

Duisterwinkel, M. (2013) De beweegvriendelijke bereikbaarheid van Amsterdamse sportvoorzieningen. Bachelor thesis.

de Busser, C. and de Groot, E. and Kootstra, D. (2013) Onderzoek Hondsrug College. Productieve werktijd in het studiecentrum: hoe zet je leerlingen aan het werk? Master thesis.

E

Ebskamp, R.A. (2013) Het belang van water in de landbouw van Europa. Bachelor thesis.

Eekhof, Ing. K.T. (2013) Mogelijkheden en beperkingen van het Aerospace Exchange Concept voor de locatie Schiphol-Oost. Master thesis.

Eijsink, W (2013) Krimp en ondernemerschap: Waarom ondernemers in de krimpregio’s Eemsdelta en Noordoost-Groningen gevestigd zijn. Bachelor thesis.

Elgershuizen, J.M. (2013) Women, Political Places and Participation - An educational perspective at the political participation of lower-educated Muslim and Hindu women in Urban and Rural Karnataka, India. Master thesis.

Elias, K.F (2013) Ondernemers in krimpgebieden. Bachelor thesis.

Elzen, W.A. den (2013) Binnenstedelijke gebiedsontwikkeling na de crisis? Master thesis.

Engelbert van Bevervoorde, Matthijs (2013) Fair trade versus Food miles. Bachelor thesis.

Engelbertink, L. (2013) The social impacts of the upcoming civilian airport Twente. Bachelor thesis.

Engelsing, N.S. (2013) Aanloopwinkelstraten in Nederlandse kernwinkelgebieden. Een onderzoek naar de mate van betrokkenheid van professionele particuliere beleggers bij (retailers in) aanloopwinkelstraten. Master thesis.

Ensink, G.J.H. (2013) Factoren uitgelicht. Master thesis.

Esti, Dwi Ratih S. (2013) Subjective Well-being Measurement for Public Policy in Indonesia. Master thesis.

Etten, S.J.V. van (2013) Performancemeting van Nederlandse Pensioenfondsen vanuit een asset-only benadering. Master thesis.

Evenhuis, P.H. (2013) Het effect van commerciële exploitatie op de cultuurhistorische waardering van (gebouwd) erfgoed: Landgoed Fraeylemaborg. Bachelor thesis.

Evers, H.M. (2013) Risico-analyse actief gemeentelijk grondbeleid. Master thesis.

Everts, Mariska (2013) Involvement of local residents in Dutch Coastal Zone Management: Creating opportunities for participation in the design and management of the coast of Groningen? Master thesis.

F

Fahmi, Fikri Zul (2013) Creativity on the move: How creative economy policies work in Indonesian cities. Master thesis.

Feenstra, S (2013) Vleesconsumptie - Een onderzoek naar de invloed van de negatieve gevolgen van de productie en consumptie van vlees op het vleesconsumptiegedrag van de Nederlandse consument. Bachelor thesis.

Feijen, E (2013) Problemen in woonwijken. Intensieve laagbouw in steden; succesverhaal of toekomstige probleemwijken? Master thesis.

Ferreri, F. (2013) Zorgvastgoedconcepten in de Care: van visie naar concept. Master thesis.

Flonk, G.J. (2013) Energie, ruimte en 3D visualisaties als verbindend element: een toetsingskader op basis van complexiteit. Master thesis.

Frolich, L.M. (2013) Onderzoek naar menging van bedrijven en kantoren op bedrijventerreinen en kantorenlocaties. Wat is de wenselijkheid en welke effecten brengt dat met zich mee? Master thesis.

G

Galama, H.J. (2013) Van putje tot polder. De inpassing van klimaatonzekerheden in de planning van nood waterbergingsgebieden. Bachelor thesis.

Galama, H.J. (2013) Van totaal gemak tot topprestatie. De toepassing van het concept healing environment in sportaccommodaties en de invloed van omgevingsfactoren op het welbevinden en de prestaties van sporters. Bachelor thesis.

Gastelaars, Bob (2013) Welke rol speelt multifunctionele landbouw voor het voortbestaan van kleine boerenbedrijven op het platteland. Bachelor thesis.

Graaf, H.A.J. de (2013) Op weg naar een positieve 'legacyontwikkeling'. Bachelor thesis.

Grimberg, M.L. (2013) Ontwikkeling van economische activiteiten en het welbevinden in relatie tot openbaar vervoer in dunbevolkte plattelandsgebieden. Bachelor thesis.

H

Haan, E.M. de (2013) Intentions to move and place attachment of lower educated in a declining rural region. Master thesis.

Haan, J.H. de (2013) Duurzaam O.V. Elektrische bussen in het openbaar busvervoer. Bachelor thesis.

Haan, P. (2013) Het effect van een supermarkt op de overige bedrijvigheid in een dorp. Bachelor thesis.

Haar, W.L.P.A. van der (2013) Privaat beheerde woondomeinen: De toekomstige woonvorm? Pre-master thesis.

Harmsen, M. (2013) De sociale en economische invloeden van de Aviko op Steenderen en omgeving. Bachelor thesis.

Hartholt, T.J. (2013) Wind energy and tourism: Can they get along? Bachelor thesis.

Hastuti, Dwi Sari (2013) Exploring Assessment of Formal Institution in Fostering Coping Capacity and Adaptive Capacity of Society: The Case Study of Padang Disaster Risk Management. Master thesis.

Have, R. ten (2013) De rol van gemeenten bij lokale duurzame energie: Casusbeschrijving Groningen. Bachelor thesis.

Heesen, E.C. van (2013) The Catchment Area and the Performance of Football Clubs in Europe. Master thesis.

Helder, Aldo (2013) Empirisch onderzoek naar de relatie tussen scheefwoners en woningwaarden. Master thesis.

Hendarto, Kurnianto Bima (2013) ROLE OF STAKEHOLDER INVOLVEMENT IN IMPLEMENTING BUS RAPID TRANSIT (CASE STUDY OF BOGOTA, JAKARTA, AND YOGYAKARTA). Master thesis.

Hendriks, Giel (2013) Ex ante planningsinstrumenten & duurzame ruimtelijke ontwikkeling in de gemeente Almere. Master thesis.

Heres, L.A. (2013) Elektriciteitscentrales in de Eemshaven. Master thesis.

Heres, T.F. (2013) De invloed van natuurlijke aanwas, binnenlandse migratie en buitenlandse migratie op de gezondheid in Nederlandse krimpgemeenten. Bachelor thesis.

Herrera, J.C. (2013) Cultural capital in migration. Master thesis.

Heuff, E. (2013) De klimaatbestendigheid van herstructureringswijken: een studie naar de manier waarop het concept 'water in de wijk' is meegenomen in het stedenbouwkundig ontwerp van Paddepoel-Zuid en Vinkhuizen in Groningen en Opwierde in Appingedam. Bachelor thesis.

Heuvel, A. van den (2013) De toegankelijkheid van stations in verbouwing. Belevingen van mensen met een functiebeperking. Master thesis.

Hidayanti, M.M. (2013) Self-organization at the neighborhood level: comparison of three case studies in Jakarta, Indonesia. Master thesis.

Hilten, H.J. van (2013) Krimp en leefbaarheid. Bachelor thesis.

Hirmann, F.H. (2013) Internet en het platteland. Bachelor thesis.

Hoek, R. van der (2013) Doorwerking van de Waterwet. Master thesis.

Hoekstra, L.J. (2013) Huisvesting buitenlandse werknemers, kans voor een commerciele projectontwikkelaar? Master thesis.

Hoekstra M.C. (2013) Onderzoek naar de gevolgen van fusies tussen twee verschillende denominaties in een dorp. Bachelor thesis.

Holland, T. (2013) Relatie krimp, groen en gezondheid. Bachelor thesis.

Holman, W.R. (2013) Werkgelegenheid, bedrijvigheid en regionale groei uit windenergie in Noord-Nederland. Bachelor thesis.

Hondebrink, Koen (2013) ETS: Emissiereductie zonder focus op duurzaamheid. Bachelor thesis.

Honing, N (2013) Welke invloed heeft aantasting van de hypotheekrente aftrek op de Nederlandse huizenmarkt. Master thesis.

Hoog, Ing. R.J.A.M. op 't (2013) Innovatieve energiebesparing. Master thesis.

Houten, R. van (2013) Leren samenwerken: Lerend vermogen en leiderschap in samenwerkingsprogramma's. Master thesis.

Huck, Andreas (2013) Think different: Socially responsible planning in the context of a 'culture of fear'. Master thesis.

Huijink, J. (2013) Leefbaarheid en gedeelde voorzieningen op het platteland. Master thesis.

Hulleman, O.A. (2013) Overheidscommunicatie in de Veenkoloniën. Bachelor thesis.

Huls, M. (2013) Wolkenkrabbers en Investeringen. Master thesis.

Hulshof, Lieke (2013) Ruimtelijk gedrag en motieven van jonge gezinnen in natuurgebieden. Bachelor thesis.

Hummel, L. M. (2013) Zijn er verschillen tussen het ruimtelijk gedrag van recreanten op weekend- en werkdagen en hoe uiten deze verschillen zich? Bachelor thesis.

Huttenhuis, L.J. (2013) Tax Increment Financing in Champaign, Illinois: Analyzing the effect of TIF districts on the economic development of Champaign between 1980-2010. Master thesis.

I

IJntema, S.Y. (2013) Gereedschap voor planners: bouwen aan een klimaatbestendige leefomgeving. Bachelor thesis.

IJsselstein, W.S. (2013) Bohemian graduates: Onderwaardering op de arbeidsmarkt. Master thesis.

Idrus, Muhamad (2013) Examining Protected Areas in the Face of Decentralisation: Lessons Learned from the Ir.H.Djuanda Grand Forest Park in West-Java Indonesia. Master thesis.

J

J. Smit (2013) De energietransitie en de ontwikkelingen in de Eemshaven. Bachelor thesis.

Jager, L. A. (2013) Adaptive Delta Management, the Delta Program in a balancing act between traditional and adaptive approaches. Regional dilemmas for the Wadden region sub-program. Master thesis.

Jansen, J. (2013) The effects of Serious Gaming on public participation in spatial planning. Master thesis.

Janssen, J.T. (2013) Herbestemming op het platteland. Bachelor thesis.

Jarmo, R.S. (2013) De Energiezuinige Woning?! Master thesis.

Jong, B.S. de (2013) Verbeterde infrastructuur en het effect op de bedrijvigheid: een casestudie naar de N33 en het vlinderstrikmodel. Bachelor thesis.

K

Kalfsbeek, F. (2013) De samenwerking tussen woningcorporaties en vastgoeddienstverleners. Master thesis.

Kamstra, M. (2013) Multiculturalisme en Planningsbeleid. Pre-master thesis.

Kapinga, L.M. (2013) Urban tourists and their different appreciation towards urban heritage. Bachelor thesis.

Kariemie, B. (2013) SAMEN VOOR EEN TOEKOMSTBESTENDIG WATERSYSTEEM: Onderzoek naar verbetering van de samenwerking binnen het Deltaplan Hoge Zandgronden. Master thesis.

Kema, I.P.S. (2013) Agent Based Modelling als instrument voor optimalisatie van de interactie tussen recreant en natuur. Bachelor thesis.

Kempen, J.M.M. van (2013) eParticipation and Spatial Planning. Master thesis.

Kerkdijk, L. (2013) Verkeersveiligheid rondom basisscholen en op schoolroutes. Bachelor thesis.

Kerstholt, L. (2013) Why was a planned crematory in Hoogezand, The Netherlands not build? And could the implementation of an Social Impact Assesment have led to a different outcome? Bachelor thesis.

Klooster, G.L.A. (2013) Duurzame energie en belastingheffing. De invloed van regels over salderen van energiebelasting op de energietransitie. Bachelor thesis.

Knol, M.M. (2013) Herbestemming Industrieel Erfgoed in Nederland: Gekkenwerk? Master thesis.

Knol, W (2013) Hoogspanning: Lokale duurzame energie-iniatieven en de energietransitie. Master thesis.

Knol, W. (2013) Hoogspanning: Lokale duurzame energie-iniatieven en de energietransitie. Master thesis.

Knoops, R.V. (2013) Who Cares? Differences in the valuation of Holocaust memorial sites between ethnic groups in Groningen. Bachelor thesis.

Koene, T. (2013) Quality of Space: Internationally Valued or Merely Contextual? Master thesis.

Kokx, A.J. (2013) Projectontwikkeling ten tijde van economische crisis: droom of werkelijkheid? Master thesis.

Kolsteren, T (2013) Nucleaire Transitie: Een analyse van beleid in drie Europese landen. Bachelor thesis.

Kompaan, M. (2013) Woonwagenbewoners in een digitaliserende wereld. Master thesis.

Kooistra, K.S. (2013) Een survey naar kwaliteitsbehoefte op een vragersmarkt. Master thesis.

Koop, D.H. (2013) Second and Third Generation Dutch in Australia; A gualitative study about the meaning of having Dutch ancestry for descendants of post-war Dutch migrants in Australia. Master thesis.

Koster, R (2013) Wandelgedrag in het Drents-Friese Wold. Master thesis.

Kouwen, R.H. (2013) Het persoonlijk referentiekader ten opzichte van het landschap. Master thesis.

Kovács, Á. (2013) Towards renewable energy economy: Social innovation of grassroots initiatives. Master thesis.

Kremer, D. (2013) Ageing-in-place in Groningen. Master thesis.

Kroon, R.M. (2013) Verschillen in sterfte tussen gemeenten van de krimpregio Parkstad Limburg. Bachelor thesis.

Kuhmann, Carla (2013) How does integrative nature conservation accommodate to coastal socio-ecological systems and their governance? - Interactions, synergies and contested uses in the Western Baltic Sea. Master thesis.

Kunst, M.H. (2013) Citizenship in a post-secular society. Master thesis.

Kwee, A.H. (2013) Oosterpark, altijd ondernemend. "Een kwantitatief onderzoek naar de bijdrage van een ondernemerscommunity aan de ontwikkelingsvisie van de Oosterparkwijk". Master thesis.

L

Lamberts M.H.A. (2013) Zelfstandig wonen met zorg, de trend vanaf 2013. Master thesis.

Langejan, FP (2013) Nieuwe energie voor de noordelijke economie. Master thesis.

Leijstra M.L. (2013) Is Coastal Tourism ready for the Next Generation? A comparative study in the German and Dutch Wadden region. Bachelor thesis.

Lenten, G.J. (2013) Tot hoever Shared Space. Master thesis.

Leutscher, Titia (2013) Is the tourism industry of the Wadden-area aware of and adapting to the possible effects of climate change? Bachelor thesis.

Lidya (2013) Information and Communication Technology (ICT) for Empowering the Poor Communityin Mandalamekar Village, Tasikmalaya, Indonesia. Master thesis.

Lumens, T.A. (2013) Kustbeheer in breder perspectief. Master thesis.

Lutz, H.T.C. (2013) Krimp, gezondheid & leefbaarheid. Bachelor thesis.

M

Maharani, Umara (2013) THE CHANCE OF BETTER IMPLEMENTATION OF DECENTRALIZATION PRACTICE, Study Case: Green Open Space Management in Medan City, Indonesia. Master thesis.

Mandias, Lorenzo (2013) Bestemmingsplan voor Suikerunie-terrein, Groningen. Bachelor thesis.

Mantel, Tom (2013) Leren van herstructureren. Master thesis.

Mantoua, R (2013) Wonen in industrieel erfgoed. Master thesis.

Mashudi, Sofyan (2013) examining urban aquaculture as a catalyst for poverty alleviation and ecological sustainability (the case study of Surabaya, Indonesia). Master thesis.

Masius, M.T. (2013) How is the natural gas extraction, conducted by the ‘Nederlandse Aardolie Maatschappij’ (NAM), influencing the living environment of the people that live in the Groningen gasfield area and are affected by the induced earthquakes? Bachelor thesis.

Matangira, Roy (2013) The Influence Of Gender On Youth Sexual And Reproductive Health Security In Zimbabwe. Master thesis.

Meer, H. van der (2013) Het Meest Milieuvriendelijk Alternatief - evaluatie van het groenste alternatief binnen de milieueffectrapportage. Master thesis.

Meerburg, J. (2013) Towards a method to use social media in describing a dynamic image of a region. Master thesis.

Meijer, J.J. (2013) Het effect van de kwaliteit van de informatievoorziening voor recreatieve wandelaars in het Nationaal Park Drents-Friese Wold op het naleven van de regelgeving. Bachelor thesis.

Meijer, P.K. (2013) Lessen van Samsø: Bruikbaar voor Groningen? Bachelor thesis.

Meijerink, R.G. (2013) De economische betekenis van een festival -een kwalitatief onderzoek naar de economische potentie van het TT Festival-. Master thesis.

Meijs, T.D.A van der (2013) Klimaatambities van middelgrote gemeenten. Bachelor thesis.

Meinders, E. (2013) Invloed van de m.e.r. op klimaatbestendige ruimtelijke planning. Bachelor thesis.

Mekmassi, M.J. (2013) Kan schaliegaswinning in Nederland een rol spelen in de energietransitie? Bachelor thesis.

Menger, R.H. (2013) De technisch potentiele haalbaarheid van biogas als bijdrage aan een energieneutrale stad Groningen. Bachelor thesis.

Meulman, Anna L.M. (2013) Het effect van grondeigendom en transparantie op de locatie(keuze) en vormgeving van stadsuitbreidingswijken. Master thesis.

Middelaar, B. van (2013) Voelt de Nederlandse huiseigenaar (zich) schuld(ig)? Master thesis.

Mijnders, J.C. (2013) De Regionale Woningmarkt, Betekent bevolkingskrimp het einde van de regionale woningmarkt? Master thesis.

Minnesma, G.H. (2013) Bedrijven en waterveiligheid; Bewustheid van overstromingsrisico’s en invloed op locatiekeuze op bedrijventerreinen in Harlingen en Franeker. Master thesis.

Mintizs, J.A.M. (2013) Verkenning van de vastgoedkundige ontwikkelingsalternatieven voor de Floriade 2022. Master thesis.

Mollema, M (2013) Earthquakes above the Groningen gasfield. Bachelor thesis.

Moorsel, P.M. van (2013) De waardering van consumenten voor een energiezuinige woning. Master thesis.

Munggaran, Desie Yudhia Rikmawatie (2013) Willingness to Collaborate in Collaborative Governance Implementation: The Working Group of Bogor Regency Minapolitan Area Development. Master thesis.

N

Naber, F.J. (2013) Variation in tempo aspects of fertility of second generation migrants in the Netherlands. Master thesis.

Nguyen Doan Thu Ngoc (2013) INTEGRATING FLOOD RISK MANAGEMENT AND STRATEGIC SPATIAL PLANNING TO ADAPT TO CLIMATE CHANGE. CASE: DISTRICT 2, HO CHI MINH CITY, VIETNAM. Master thesis.

Nikolova, II (2013) Herpriritering van gebiedsontwikkeling. Master thesis.

Novianingsih, Intan (2013) THE INFLUENCE OF DECENTRALIZATION AND INSTITUTIONAL STRATEGY ON ROAD NETWORK TO PROMOTE THE SUSTAINABLE MOBILITY REALIZATION (CASE STUDY : BOGOR-CIAWI-SUKABUMI ROAD NETWORK, INDONESIA). Master thesis.

Nurratyo, Marwedhi (2013) ECOTOURISM IN DISASTER-PRONE CONSERVATION AREAS AND ITS UNDERLYING GOVERNANCE: A CASE STUDY IN THE MOUNT MERAPI NATIONAL PARK. Master thesis.

O

Odding, W.K. (2013) Historische binnensteden op waarde geschat. Master thesis.

Olde Olthof, D. (2013) Marktonderzoek: Excursies voor scholen naar Geopark de Hondsrug. Master thesis.

Ortiz Meraz, Omar (2013) Irregualr Settlements in Mexico City, a complex perspective. Master thesis.

Os, I.J.O. van (2013) Energie steken in sportsponsoring. Bachelor thesis.

Otterman T.A.W. (2013) De invloed van klimaatverandering op de voedselvoorziening van rivierdelta’s. Bachelor thesis.

P

Parker Brady, E.M (2013) Gevoelens van eenzaamheid en bevolkingskrimp in Nederland. Bachelor thesis.

Pels, G.A. (2013) Kibbelakker en Twistmaat. Master thesis.

Pepping, M. (2013) Bestemmingsplan Voormalig Aardappelmeelfabriek Ter Apel. Bachelor thesis.

Ploeg, Emma Lidewij van der (2013) Business and Human Rights: An Analysis on How Companies Can Integrate Human Rights into Their Business Operations. Master thesis.

Poiesz, C.D. (2013) Demografische krimp in Noordoost Fryslân en de gevolgen voor particuliere woningeigenaren. Master thesis.

Polman, T (2013) De invloed van lokale ondernemers op de leefbaarheid in de gemeente Loppersum. Bachelor thesis.

Postma, Sytze (2013) Vastgoedstrategieën bij Zorgboerderijen. Master thesis.

Pouw, J.K. (2013) Handvatten voor succesvol veldwerk met een smartphone. Master thesis.

Praamstra, W.H. (2013) Bachelorproject Rail Baltica: Wat is het belang voor Riga en Letland van een directe verbinding van de Rail Baltica met het centraal station en welke aanpassingen aan de bestaande infrastructuur zijn hier voor nodig? Bachelor thesis.

Pranger, N.M. (2013) Living with floods, a discursive approach to analyze the cultural differences in flood management between New York and Rotterdam. Master thesis.

Prenzel, Paula V. (2013) When the Mix Matters: Complementarities in Multidimensional Well-Being. Master thesis.

Prihandoko, Andy (2013) Exploring Potential Impacts of Light Rail Transit (LRT) on Land Development (Case Study: Surabaya Municipality, Indonesia). Master thesis.

Prins, L.A. (2013) De programmatische benadering: het antwoord op teleurstellende projectresultaten? Master thesis.

Prinsen, S.T.G. (2013) Principles for Responsible Investment. Bachelor thesis.

R

R.J.G. Reerink (2013) Droomhuis Matching. Een onderzoek naar de bereidheid tot verkoop van niet te koop staande woningen in Nederland, gebruikmakend van een matching-tool. Master thesis.

Receveur, G.R. (2013) Netwerk van de Nederlandse binnenvaart. Master thesis.

Reeuwijk, SL (2013) Bouwen naar behoefte: realiteit of een toekomstdroom. Master thesis.

Reintsema, R. (2013) Towards a green and sustainable Dollard dike - A changing frame of the water board? Master thesis.

Rentier, C (2013) De waarde van stationsgebieden. Master thesis.

Reus Pons, M. (2013) Population decline and associated social phenomena: a case study in Asturias (Spain). Master thesis.

Ridder, E.J. (2013) Increasing the share of renewable energy technologies in the Netherlands by obtaining a Social License to Operate. Bachelor thesis.

Roest, P.H. de (2013) De dynamiek van een stadsimago. Master thesis.

Roggeveen, S (2013) Winkelleegstand in de stad Groningen. Master thesis.

Rotensen, T.E. (2013) De aanpak van leegstand op bedrijventerreinen. Master thesis.

Ruigh, S.G. de (2013) Social Impact Assessment: Analyzing the planning process of wind farm ‘Drentse Monden’, the Netherlands. Bachelor thesis.

S

S.D.H. Camps (2013) Information Systems in River Basin Management: an identification of enabling institutional aspects in the uptake of information systems. Master thesis.

SUDIARTA, I GUSTI NGURAH AGUNG (2013) TOURIST-ISLAND ACCESSIBILITY BY PUBLIC TRANSPORT: A COMPARATIVE STUDY OF BALI ISLAND – INDONESIA, CRETE ISLAND – GREECE, AND MALLORCA ISLAND – SPAIN. Master thesis.

Sandys, T. (2013) Enkeltje Ameland. Bachelor thesis.

Sarfo, A. P. (2013) Impact van de Eemshaven. Bachelor thesis.

Sari, Dayu Ariesta Kirana (2013) The Cooperation Arrangement between Public and Private Sector in Corporate Social Responsibility (CSR) Scheme. Case Study: The Cooperation between Surabaya Municipal Government and Unilever Indonesia in Green and Clean Program in Indonesia. Master thesis.

Schaaf, T. (2013) Place attachment in de Oderdelta. Master thesis.

Scheer, E.J. van der (2013) Verduurzamen van openbaar vervoer via een aanbesteding: een positieve ontwikkeling. Bachelor thesis.

Schols, I.G.M. (2013) Particuliere vastgoedbeleggers in Nederland - Een onderzoek naar de rationaliteit bij portefeuillestrategieën van particuliere vastgoedbeleggers. Master thesis.

Schoonderbeek, B.T. (2013) De invloed van woonlasten op de woontevredenheid. Master thesis.

Schram, J (2013) RegioTram Groningen. Pre-master thesis.

Schuit, F.J. (2013) De Rol van Public Participation bij de Herontwikkeling van Erfgoed: De "Nieuwe Energie" in Leiden. Bachelor thesis.

Schwalfenberg, Steffen (2013) Area-oriented coastal protection - A theoretical and stakeholder based analysis of possible synergies and obstacles on the German North-Sea coast. Master thesis.

Sibma, I. (2013) Platteland: blijvers en vertrekkers. Master thesis.

Singelsma, B.S. (2013) Regionale verschillen in sterfte ten gevolge van kanker, een analyse gericht op Groningen en Friesland. Bachelor thesis.

Sluiter, L.A.H. (2013) Een onderzoek naar de bereikbaarheid en toegankelijkheid van voorzieningen voor kwetsbare zelfstandig wonende ouderen. Master thesis.

Soeters, Simone E. (2013) Couple-oriented post-test HIV counselling for encouraging male partner HIV testing in India: The process of persuasion. Master thesis.

Sonsma, J.S. (2013) Doomed? Thesis about the performance of the least creative MSA's in the U.S. Bachelor thesis.

Souverein, E.W. (2013) Maatschappelijk vastgoed: en nu? Master thesis.

Sova Dana (2013) Local Identity in Peri-Urban Areas: Conflicts, Problems and Solutions in the Bucharest Metropolitan Area. Master thesis.

Sparreboom, Robert (2013) Kwaliteit van de kantorenmarkt in kaart. Master thesis.

Steeg, R. ter (2013) Creative Class and Economic Growth in U.S. Metropolitan Areas. Bachelor thesis.

Stutterheim, E. T. (2013) De Eetbare stad. Bachelor thesis.

Stutterheim, T.H. (2013) De rol van locatie in de sponsoring van sportverenigingen op kleine schaal. Een casestudy over sponsoring van een volleybalclub in Groningen. Bachelor thesis.

Sudiarta, I.G.A. (2013) Tourist-island accessibility by public transport: a comparative study of bali island – indonesia, crete island – greece, and mallorca island – spain. Master thesis.

Sulman, N. (2013) De waardering van herbestemd industrieel erfgoed en de rol ervan in plaatsidentiteit. Bachelor thesis.

Swart, E.J. (2013) De waardering van het kerkgebouw. Bachelor thesis.

Syaefulloh, Djaelani Soleh (2013) Towards a Fair Balance Compensation of Land Acquisition For High Economic Value Infrastructure Development (CASE STUDY: DEPOK - ANTASARI TOLL ROAD, WEST JAVA, INDONESIA). Master thesis.

T

Tajuddin and M. Endin (2013) Exploring Capacity Development of Strategic environmental Assessment (SEA) in Indonesia, Case Study: SEA in Banten Province. Master thesis.

Talens, L.S. (2013) De buurtfunctie van multifunctionele sporthallen en hun toekomst. Bachelor thesis.

Tamming, R.A.J. (2013) Regionaal bestuur. Master thesis.

Terpstra, A. (2013) Erfgoed of erflast? Een onderzoek naar de waardering van naoorlogse woningen in Groningen. Bachelor thesis.

Teuben, J.H. (2013) De invloed van particulier opdrachtgeverschap op de woningwaarde. Master thesis.

Thijsen, Amanda (2013) The life and times of a diabetic: multiple perspectives on the experiences of subjective wellbeing of persons diagnosed with diabetes mellitus in the Netherlands. Master thesis.

Timmermans, S.G. (2013) Tijdelijkheid als aspect van gebiedsontwikkeling. Master thesis.

Tiugan, Irina (2013) Urban Regeneration Projects and the Impacts on the Built Heritage: A case in Bucharest. Master thesis.

Turksma, MsC. Jorrit and Meijer, MsC. Jan Jelmer (2013) Het nut van veldwerk. Master thesis.

Tusianti, Ema (2013) SYNERGISTIC DEVELOPMENT PERFORMANCE IN INDONESIA MAKING SUSTAINABLE DEVELOPMENT PRACTICAL. Master thesis.

V

Vaanhold, R. (2013) Havelte: Een casestudie naar Economische en Neveneffecten van een militaire basis. Master thesis.

Vaart, Gwenda van der (2013) Performing Tourist Photography & Social Life. An Examination of the Photographic Events of International Students in Florida. Master thesis.

Veen, E.J. van der (2013) De invloed van cultuurhistorische waarden van nationale landschappen op de plaatsidentiteit van bewoners. Bachelor thesis.

Veenstra, W. (2013) De draagbaarheid van de energielasten in beeld: de omvang van 'fuel poverty' in Nederland. Master thesis.

Veenstra M. (2013) Samen ondernemen in duurzaam reisgedrag van werknemers. Master thesis.

Velde, L. Van der (2013) Helgoland: 'do jobs follow people' or 'people follow jobs'? Bachelor thesis.

Velde, T.J. van der (2013) Het IPO-initiatief Windenergie op Land. Bachelor thesis.

Venema, J. (2013) Social Impact Assessment: A look at the coal power plant in the Eemshaven. Master thesis.

Vergeer, S (2013) Toerisme aan de kust van Noord-Groningen. Bachelor thesis.

Verhoeven, Just (2013) From citrus to tourism to a healthy future? Non-linear transition in greater Orlando. Master thesis.

Verstappen, D.A.J. (2013) De Jobs-Housing balance; mismatch tussen werken en wonen in relatie tot residentiële vastgoedwaarden. Master thesis.

Visscher, Hermannes Jannes (2013) Solliance, solar-innovatie in de ELAt-regio. Bachelor thesis.

Visser, Elisa (2013) Contouren voor een nieuwe manier van hypotheekverstrekking in Nederland. Master thesis.

Visser, J.D. (2013) De invloed van de Rail Baltica op toeristenstromen rondom Riga. Bachelor thesis.

Visser, J.D. (2013) De invloed van de Rail Baltica op toeristenstromen rondom Riga. Bachelor thesis.

Visser, S.M. (2013) Invloed van natuurwet- en regelgeving op infrastructuurprojecten. Master thesis.

Vliet, W. van (2013) Duister toerisme op de Friese Wadden? Onderzoek naar toeristisch hergebruik van de Atlantikwall-restanten op de Friese Wadden. Bachelor thesis.

Voorn, J. (2013) De invloed van herstructurering van winkelcentra op de waarde van omliggend vastgoed. Een casestudie in Overijssel en Zuid-Holland. Master thesis.

Voort, N.J. van der (2013) Een open einde met een happy end? Complexity theories als wetenschappelijke basis voor organische ontwikkeling van woongebieden. Master thesis.

Vos, D.M. (2013) What Users Want: de Gebruikersvraag vs het Aanbod. Master thesis.

Vos, Peter (2013) Biofuel versus Food. Bachelor thesis.

Vries, D. de (2013) Sociaal economische status en het aantal medische bezoeken : Een waarneming in de provincie Groningen in krimp en niet krimpgebieden. Bachelor thesis.

Vries, E.A. de (2013) Wat hebben zij dat wij niet hebben : Kusttoerisme Noord Friesland vs. Kusttoerisme Noord Duitsland. Bachelor thesis.

Vries, H.P.R. de (2013) Kan genetisch gemodificeerde soja een bijdrage leveren aan de wereldvoedselvoorziening? Bachelor thesis.

Vries, S.N. de (2013) De ruimtelijke invloed van de studentensport in studentenstad Groningen: Gyas versus Aegir. Bachelor thesis.

Vries, T. de (2013) The Olympic Games in London 2012, worth a golden medal for the local citizens. Bachelor thesis.

W

Wachter, G (2013) Het verschil in voorkomen van overgewicht bij volwassenen tussen krimpregio´s en hun omliggende gebied verklaard aan de hand van de Sociaal Economische Status Een groeiend probleem in krimpende regio’s. Bachelor thesis.

Wachter, Gusta (2013) Het verschil in voorkomen van overgewicht bij volwassenen tussen krimpregio´s en hun omliggende gebied verklaard aan de hand van de Sociaal Economische Status Een groeiend probleem in krimpende regio’s. Bachelor thesis.

Wati, Surika (2013) Biodiversity Assessment to Support Strategic Environmental Assessment (SEA) of Small Islands' Spatial Planning (Case Study: Sabang Municipality, Indonesia). Master thesis.

Wegkamp, Sharita (2013) Omgaan met onzekerheden rondom klimaatverandering in plannen voor waterberging. Bachelor thesis.

Weits, R.A. (2013) Regionale verschillen in gezondheid in Groningen: een onderzoek naar de samenhang van totale sterfte, bevolkingskrimp en sociaaleconomische status. Bachelor thesis.

Wessels, J. (2013) Oostwold zonder supermarkt, een leefbaar dorp? Bachelor thesis.

Wessels, R.C. (2013) Leegstand op de Nederlandse kantorenmarkt: wie neemt welke maatregelen? Master thesis.

Wester, S.T. (2013) Met de trein onder de Finse Golf door. Bachelor thesis.

Westra, J. (2013) Besluitvormings- en uitvoeringsprocessen. Bachelor thesis.

Westra, N. (2013) Het toekomstperspectief van jongeren op Terschelling; Blijven ze op het eiland of zullen ze Terschelling verlaten? Bachelor thesis.

Westrik, J (2013) Geografische en demografische transitie in relatie tot de woningmarkt. Master thesis.

Widiastuti, W (2013) Are wealthy regions also entrepreneurial? The case of Indonesia. Master thesis.

Widiastuti, Wahyu (2013) Integrating Climate Change Adaptation on Water Sector Into Development Plan by Making Use of Ecosystem Services Approach, Case Study: Upper Brantas River Basin, Indonesia. Master thesis.

Wiegman, J. C. (2013) De invloed van een faillissement van een professionele sportvereniging op de identiteit van de regio: De Veenkoloniën en SC Veendam. Bachelor thesis.

Wieland, F (2013) Voortbestaan van sportvoorzieningen in krimpgebieden. Bachelor thesis.

Wieser, L. (2013) De internationale vastgoedbeleggingsmarkt. Master thesis.

Wilbrink, L. (2013) Exploitatie van Leegstand: De mogelijkheden die overblijven. Master thesis.

Willems, J.J. (2013) A challenging story: local knowledge in Dutch water management. Master thesis.

Wolff, Sarah (2013) The Use of an Ecosystem Service Approach for Linking Spatial Planning of Land and Sea- A Comparative Study between San Francisco and Hamburg. Master thesis.

Wolthuis, Willem-Christiaan (2013) Stationslocaties als productiemilieu, crisisproof of juist probleemlocaties? Master thesis.

Wubs, W.G. (2013) Luchthavens in de regio: Een goede bestemming voor bedrijven? Een onderzoek naar de aantrekkingskracht van regionale luchthavens in Nederland als vestigingslocatie voor bedrijven. Master thesis.

Y

Yusmar, Tito (2013) Railway and Roadway: Integration in Ground Access System of Soekarno-Hatta International Airport. Master thesis.

Z

Zijll Langhout, A.S.D.I. Van (2013) De ontwikkeling van ketenintegratie in de nieuwbouw van ziekenhuizen. Master thesis.

Zijll Langhout, A.S.D.I. van (2013) De ontwikkeling van ketenintegratie in de nieuwbouw van ziekenhuizen. Master thesis.

Zoete Msc, J A (2013) Mag het een beetje meer zijn? Master thesis.

Zonderland, JH (2013) Institutionele vastgoedbeleggers: beleidsoverwegingen na de kredietcrisis. Master thesis.

Zonnenberg, E. (2013) De invloed van e-commerce op de vraag naar winkelvastgoed. Master thesis.

Zwaan, J.M. (2013) De opkomst van de energie-coöperatie. Andere tijden of nieuwe moloch? Bachelor thesis.

Zwam, J. van der (2013) Gezondheid in krimpgebieden ten opzichte van niet krimpgebieden. Met als determinanten educatie en werkloosheid. Bachelor thesis.

Zwinkels, R.L. (2013) Groen gas in openbaarvervoersbussen. Bachelor thesis.

This list was generated on Mon May 27 11:18:58 2024 CEST.