Javascript must be enabled for the correct page display

Items where Year is 2007

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z
Number of items: 137.

A

Alawiyah, T. (2007) Measuring the occasion of the external value for structuring the planning culture : evidence from examination of the changing practice of heritage in the Netherlands. Master thesis.

Amelia, S. (2007) The Possibility to Transfer Policy : Citizen Participation in Green Space Management: Lessons from Birmingham (UK) for Bandung (Indonesia). Master thesis.

Amerongen, G-J. van (2007) Beter winkelaanbod, hoger woongenot. Master thesis.

Anbeek, B. (2007) Tussen wens en realiteit. Een onderzoek naar woningbehoefte, woningbouwopgaven en woningbouw. Master thesis.

Aonillah, F. (2007) Institutional Arrangement of Integrated River Basin Management: Analysis of River Basin Organization, Lessons from UK and USA (Case Study: Indonesia). Master thesis.

B

Bakker, W. (2007) De invloed van verbreding en verdieping van de landbouw op het rurale landschap. Master thesis.

Bals, M. ter (2007) The impact of the Anganwadi program on undernutrition among young children in rural Uttar Pradesh, India. Master thesis.

Bieshaar, P.C. (2007) Valt mode in Noord-Nederland op koude grond? Onderzoek naar de effecten van een Factory Outlet Center in de provincie Groningen. Master thesis.

Bijker, R. (2007) Standing stones, bagpipes and kilts in the Australian bush: The construction of a Celtic place identity for Glen Innes. Master thesis.

Blauwwiekel, M. (2007) Leefbaarheid in de kleine kernen - De woningcorporatie in de samenleving. Doctoral thesis.

Blikman, M.G. (2007) De Interimwet Stad & Milieubenadering, afwijken of ontwijken? Master thesis.

Boer, H. de (2007) Massa individualisatie in de woningbouw. Combineert de eigenschappen van de traditionele projectbouw en het particuliere opdrachtgeverschap. Master thesis.

Bolhuis, M. (2007) UMTS en C2000 op gelijke frequentie anders ontvangen. Master thesis.

Boomsma, M. (2007) Das hier, Das daar; De functionaliteit van fysieke ontsnipperende maatregelen gewaarborgd. Master thesis.

Bornebroek, W. (2007) “Je eigen bel, brievenbus en voordeur” Een onderzoek naar de thuisbeleving van mensen met een verstandelijke beperking. Master thesis.

Boschman, S. (2007) Choosing childlessness: Decision-making of women about childlessness; the role of values. Master thesis.

Brinkman, A. (2007) Woz waardering kantoorpanden gemeente Amsterdam. Master thesis.

Budianto, F. (2007) Towards Green Procurement in Indonesia: Lesson Learned from Canada and Its Relevance to Indonesian Context. Master thesis.

Buijen, M. (2007) Tongariro National Park; conflicterende betekenissen?! Master thesis.

Bulsink, A.H. (2007) Grotere mogelijkheden voor kleinschalige biomassavergisting. Master thesis.

Buma, T.C. (2007) Daughters of Sita; Servants of Varuna. The role of women in agriculture in the Hubli-Dharwad rural-urban fringe. Doctoral thesis.

D

Dekkers, L.H.A. (2007) De stad kleurt blauw. Master thesis.

Dewi, C. (2007) Urban heritage conservation for tourism development, lessons learned of heritage reuse for tourism from Groningen to Banda Aceh. Master thesis.

Diekema, E.J.F. (2007) Provinciale rol in omgevingsplanning. Master thesis.

Dijk, B.T. (2007) Complexiteit en integraal waterbeheer. Doctoral thesis.

Dijk, J.C. van (2007) De gevolgen van marktrisico op resultaten uit projectontwikkeling van kantoren op regionale markten. Master thesis.

Dijkema, B. (2007) Belvedere: Trendbreuk in de inrichtingsopgave? Master thesis.

Dijkstra, E.A. (2007) Oude koeien? Waardering van cultuurhistorie in ruraal landschap. Doctoral thesis.

Dijkstra, J. (2007) Een markt voor ontmoetingen. Master thesis.

Doorn, G. (2007) De beeldvorming van Oost-Groningen: de betekenis van historische elementen, ruimtelijke kenmerken en sociale relaties & attitudes voor de representatie van Oost-Groningen in het Dagblad van het Noorden. Master thesis.

Drent, S. (2007) Wonen naar wens: Een onderzoek naar de mogelijkheden van consumentgericht bouwen. Master thesis.

Duhari, M. (2007) Participatory Irrigation Management (PIM) and Irrigation Management Transfer (IMT) Policy: Lessons from Mexico and the Philippines (Case Study : Indonesia). Master thesis.

Dusseldorp, M.A.N van (2007) NOA: De som der delen: Een theoretische verkenning naar het concept van de Noordelijke ontwikkelingsas. Doctoral thesis.

E

Eijgelaar, M. (2007) Citymarketing en sport in Noord-Nederland. Master thesis.

Ernsten, A. (2007) Obstetric Health care use of women in Egypt. Influences of first pregnancy outcomes at obstetric health care use during second pregnancies. Master thesis.

F

Fitriani (2007) Instruments of Agri-Environmental Policy towards Sustainable Agriculture (Experience from the Netherlands and France to Be a Lesson Learned for Indonesia). Master thesis.

Fokke, V. (2007) Global portfolio diversification; The effects for Dutch private real estate investors. Master thesis.

Fronik, M. (2007) Stagnatie bij complexe locatieontwikkeling; Een verkennend onderzoek naar de oorzaken van stagnatie van het ontwikkelingsproces bij complexe locatieontwikkeling. Master thesis.

G

Graaf, M. de (2007) Leisure binnen Vinex-locaties, een onderzoek naar de vraag en het aanbod van leisurevoorzieningen. Master thesis.

Grendelman, W. (2007) Herstel van gedempte stadswateren : Motieven, keuzes en bezwaren bij de heropening van gedempte stadswateren in Breda, Utrecht en Drachten. Master thesis.

H

Habimana, I. (2007) Determinants of under-five mortality in Rwanda. Master thesis.

Hagenbeek, V. (2007) De internationaliserende vastgoedsector: Nederlandse vastgoedontwikkelaars en hun grenzen. Master thesis.

Hamersma, M. (2007) Regionale variatie in de bijstand. Master thesis.

Hatinlahiry, E. (2007) Toward a Sustainable Aggregate Minerals Supply in Indonesia (Lesson Learned from the Netherlands). Master thesis.

Heep, R. (2007) FDI Amsterdam, City of life sciences? Master thesis.

Hemert, D.P.I. van (2007) Bewonersparticipatie (is) in de buurt. Een inventarisatie van condities en aandachtspunten voor een slagvaardige toepassing van bewonersparticipatie in het kader van stedelijke vernieuwing. Master thesis.

Hendriks, R. and Tien, I. (2007) Voorzieningen op VINEX-locaties: een onderzoek naar het niet of. Master thesis.

Hermse, R.R.M. (2007) Het zelfbeeld van de agrarische ondernemer in Nederland. Doctoral thesis.

Hijlkema, J.J. (2007) Wonen op leeftijd. Master thesis.

Hoenink, R. (2007) Die Interdependenzen als Fundament für eine Immobilien-Investitionsstrategie. Master thesis.

Holis, M. (2007) The Possibility of Strategic Environmental Assessment for Transport Plan in Indonesia: lessons learned from the United Kingdom. Master thesis.

Holwerda, A. (2007) Reproductive behaviour in the Philippines: use of contraceptives in squatter settlements in Bacolod City. Doctoral thesis.

Huizer, M.I. (2007) De nieuwe Wet ruimtelijke ordening en een nieuw grondbeleid : een revolutie voor de provincie? Master thesis.

Hulstijn, M. (2007) Ruimte voor duurzame glastuinbouw in Overijssel. Doctoral thesis.

J

Jager, H. de (2007) Over samen sterker staan : Leidt intergemeentelijke samenwerking. Master thesis.

K

Kaman, E. (2007) Is er toekomst voor de Nederlandse kantorenmarkt? Ontwikkeling van de kantorenmarkt tot 2015. Master thesis.

Kievit, M. de (2007) Rechtvaardigheid versus mobiliteit. Doctoral thesis.

Kingma, H.G. (2007) City marketing: Een comparatieve analyse van Amsterdam en Rotterdam. Master thesis.

Klimp, M. (2007) Bouwen in de Bouwstreek. Identificatie en beoordeling van ontwikkelingsmogelijkheden voor de Friese Bouwstreek. Master thesis.

Kloen, E. (2007) Participatie van ouderen in de stedelijke vernieuwing. Master thesis.

Klunder. R.P. (2007) Thematisering in Esonstad. Master thesis.

Koning, D.A. de (2007) The effects of informal power relations on social justice in big infrastructure projects: a sonata for social justice. Master thesis.

Koopmans, H.H. (2007) Duurzaamheid Bouwgrondstoffen onder druk. Doctoral thesis.

Korenberg, J.E.B. (2007) Vastgoedontwikkeling op milieubelaste binnenstedelijke stationslocaties. Master thesis.

Kroese, B. (2007) Meer dan alleen een voetbalstadion. Master thesis.

Kuipers, M. (2007) Herbestemming van wederopbouwgebouwen (1940-1965). Master thesis.

L

Laar, T. van de (2007) The ideal of mixed neighbourhoods. Master thesis.

Lamberts, J. (2007) Over de top ‘- Een onderzoek naar de mogelijke effecten voor de aspecten wonen, voorzieningen en werken in het geval van een afnemend bevolkingsaantal. Master thesis.

Lode, R.J. (2007) Vinex-Revisited: de puntige driehoeksverhouding overheid-markt-woonconsument. Doctoral thesis.

Luimstra, P.R. (2007) Energie-efficiënte kantoren; Kans of belemmering? Master thesis.

M

Merylia (2007) The Analysis on the Implementation of Integrated Water Resources Management (Case Study: Indonesia’s Water Policy). Master thesis.

Meulen, N. van der (2007) Welstand in Noord Nederland. Master thesis.

Meutia, T. (2007) Managing the Risk of Natural Disasters in Coastal Zone: Lesson Learn from Tsunami Disaster in Nanggroe Aceh Darussalam Province. Master thesis.

Michiels, B. (2007) De toekomstige ruimtebehoefte in de Nederlandse retailsector. Doctoral thesis.

Misna, A.F. (2007) Locally Based Energy Development: Increasing Energy Accessibility in Rural Area through Decentralized Energy System Based on Renewable Energy (Indonesian Case). Master thesis.

Moes, B. (2007) Jacht en Plaats; Is de jacht op zijn plaats in Nederland? Master thesis.

N

Negoro, A.P. (2007) Promoting Sustainable Tourism Development through Ecotourism as Local Empowerment Policy (Sharing the Knowledge between the Netherlands and Indonesia). Master thesis.

Nicolai, J.H. (2007) Afschaffing van de melkquotering; zal de melkveehouderijsector een grote vlucht nemen? Master thesis.

Noordhoff, H.J. (2007) Beleggingskansen in zorgvastgoed; Een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden van institutionele beleggers in zorgvastgoed. Master thesis.

O

Oederkerk, M.R. (2007) Van dijkversterking naar dijkvervaging – Onderzoek naar de mogelijkheden van brede waterkeringen in Groningen. Master thesis.

Oudelaar, J.L. (2007) Beoordelingsmethode stille gebieden. Doctoral thesis.

P

Paauw, J. de (2007) Is the Greater Toronto/Southern Ontario region a viable market for National Hockey League relocation? Master thesis.

Pawestri, A. (2007) Green Open Space Management: Malang Case (Lesson Learn from Edinburgh-Scotland). Master thesis.

Pelgrum, H. (2007) Hervorming van het kerkgebouw, Onderzoek naar de factoren in herbestemmingsproces van kerkgebouwen. Master thesis.

Pers, M. van der (2007) Being pregnant and displaced: does self efficacy matter to go safely through pregnancy and delivery? Master thesis.

Pijlman, E. (2007) Zuiderzeelijn tussen feiten en geloof, verwachtingen van ruimtelijk-economische effecten. Master thesis.

Ploeg, J.A. van der (2007) Ferbliuwe yn Fakânsjelân Fryslân: Analyse en evaluatie van de ontwikkeling van het Friese provinciale overheidsbeleid ten aanzien van de verblijfsrecreatie vanaf 1960. Master thesis.

Pouw, M. (2007) Huur is nu te duur. Master thesis.

Prinsen, E. (2007) Te oud voor de wipkip. Doctoral thesis.

R

Radix, S.M. (2007) Stedelijke wonen; een creatie van luxe. Master thesis.

Rienstra, P.W. (2007) Democratisering door Modernisering? Master thesis.

Rijn, J. van (2007) Kronkels in kaart; hermeandering in Nederland. Master thesis.

Roorda, M. (2007) De economische veroudering van logistiek vastgoed. Master thesis.

Ruiters, A.B. (2007) Vooruitgang in het openbaar vervoer. Een onderzoek naar mogelijk ontwikkelingen ten aanzien van het openbaar vervoer in Amsterdam. Master thesis.

Rusius, R. (2007) Knelpunten van bouwadviesbureaus bij particulier opdrachtgeverschap. Master thesis.

Rutgers, M. (2007) Beleggen in duurzaam vastgoed : Onderzoek naar de markt voor duurzame vastgoedfondsen. Master thesis.

S

Scarse, D. (2007) De production of nature: de Waddenzee in perspectief. Master thesis.

Schoonhoven, M.H. van (2007) Meerstad, meer duurzame energie. Duurzame energie in het planproces van een nieuwbouwwijk. Master thesis.

Siderius, A. (2007) Vinex-wijken en Mobiliteit. Master thesis.

Slecht, T. (2007) Megaparken; een ex post evaluatie van het International Businesspark Friesland (IBF) Heerenveen en Europark Coevorden-Emlichheim. Master thesis.

Smid, N. (2007) Dutch FDI in Spain: The case of Zaragoza. Master thesis.

Spreeuwers, W-J. (2007) A Partnership for Development: Development Cooperation and Constructing Public Private Partnerships in Water Supplies. Master thesis.

Stellingwerf, M. (2007) Groeien met grenzen. Grenzen aan het groeien? Doctoral thesis.

Stoll, M.L. (2007) Plaatsbeleving door D/doven en slechthorenden. Master thesis.

Struiksma, H. (2007) De projectenveloppe naar Engels voorbeeld, een verkennend onderzoek. Doctoral thesis.

Sudrajat, D.D. (2007) Exploring Regulatory Framework and Governance of Community-Based Forest Management: Case Study of Indonesia. Master thesis.

Sulindra, A. (2007) Spatial Environmental Quality in Restoration of Mineral Extraction Areas in Indonesia (Lessons learned from the Netherlands). Master thesis.

T

Taufiq, D.H. (2007) High-rise Housing as an Alternative in Urban Housing Development. Master thesis.

Tordoir, M. (2007) Beleggen in PDV’s, interessant? : “Zijn er redenen voor beleggers om zich meer toe te leggen op de belegging in perifere detailhandelsvestigingen ten opzichte van A1 winkelpanden”. Master thesis.

Trell, E. (2007) “Cars vs. people? transport planning for liveable cities: a comparison between Tallinn, Estonia and Groningen, The Netherlands”. Master thesis.

Tussupbayeva, L. (2007) Regional disparities as determinants of internal migration in Kazakhstan. Master thesis.

Twisk, B.M. van (2007) Plankosten in grondexploitaties: Naar een betere toedeling en normering van apparaatslasten in de gemeente Zaanstad. Master thesis.

U

Ubbens, H.P. (2007) Landschappelijke belevingswaarde Groninger wegen. Master thesis.

Uijlings, R. (2007) Biresidentialiteit – Een onderzoek naar (toekomstige) huishoudens met twee woningen. Master thesis.

V

Valianti, R. (2007) Tourism Development Based on Integrated Coastal Zone Management in Bali Indonesia. Master thesis.

Veen, M. (2007) ‘A garden of different flowers’: A study on cultural heritage and national identity in Suriname. Master thesis.

Velthuis, R. (2007) Jongleren in de modder. Over op maat netwerken bij wijkvernieuwing. Doctoral thesis.

Veneberg, E. (2007) Landschappelijke kwaliteit, Een co-productie tussen mens en natuur. Doctoral thesis.

Verbeek, C.H. (2007) Verkeerd in het onderwijs. Master thesis.

Verboom, N.J.N. (2007) Openbaar groen & Sociale contacten; Een onderzoek naar de rol van openbaar groen in sociale contacten van bewoners in vinexbuurten en de betekenis voor de sociale cohesie. Doctoral thesis.

Verdijk, J. (2007) Landmerk voorgesteld. Een onderzoek naar referentiepunten (landmerken) in het Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentse Aa en hun waardering over de periode 1900 tot 2000. Master thesis.

Verheijen, E. (2007) Planning for the forces of nature - The performance of decision-supporting planning instruments in including natural hazard mitigation into the local planning process: the Water Assessment in the Netherlands and the Safety Element in California. Doctoral thesis.

Verhoef, I.J.H. (2007) Wonen op de deel. Master thesis.

Visser, P.S. (2007) Verlaten voetbalstadionlocaties en hoe ze herontwikkeld (kunnen) worden. Master thesis.

Vlonk, A. (2007) The International Exposition of Zaragoza – A trigger to regional economic development? Master thesis.

Vos, J. (2007) Postmoderne interpretaties van militaire cultuurhistorie. Master thesis.

W

Wado, Y.D. (2007) eproductive Preferences and the Demand for Family Planning among Women in Oromia State, Ethiopia. Master thesis.

Wassink, M. (2007) Mijn bedrijf in mijn dorp” het nut van bedrijventerreinen bij plattelandskernen. Master thesis.

Weimer, H.J. (2007) MIRT; Op weg naar een nieuw spelregelkader? Master thesis.

Weits, K. (2007) Wonen in stijl. Master thesis.

Werf, F.C. van der (2007) Combinatieprojecten; het ruimtelijk kruisen van twee procedures. Doctoral thesis.

Werf, F.C. van der (2007) Gemeentelijk vastgoed; een kostendekkende exploitatie. Master thesis.

Westra, M. (2007) Van huisvesten naar thuis voelen, de leefstijlbenadering en Friese en Groningse woningcorporaties. Master thesis.

Wichers Schreur, A. (2007) Consumenteninvloed, een verandering voor projectontwikkelaars op komst? Master thesis.

Wiggenraad, V.E.J. (2007) Bushranger Thunderbolt, taking Uralla by storm?, a research conducted on the Thunderbolt place identity of Uralla. Master thesis.

Woltil, O.A. (2007) Planning in the Preservation of Swedish Heritage: from European consensus planning to municipal advocacy planning. Master thesis.

Z

Zijlstra, A. (2007) Nationale Parken; werkplek of thuis. Master thesis.

This list was generated on Tue May 28 04:02:45 2024 CEST.