Javascript must be enabled for the correct page display

Items where Year is 2009

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 161.

(2009) Groningen als Culturele Hoofdstad van Europa 2018? Welke doelstellingen passen daarbij? Master thesis.

(2009) ‘Hoe kijkt de samenleving tegen megastallen aan? Associaties met megastallen door studenten van de RUG, NHL en AOC Terra. Master thesis.

Alfons, R. (2009) An Analysis of Social Conditions of Compact Cities in The Netherlands. Master thesis.

Beeftink, M.J. (2009) Transitions in complex adaptive systems: non-linear dynamics in the peri-urban area. A case study of Warsaw (Poland). Master thesis.

Been, W.M. (2009) Changing gender roles: The effect of the division of domestic labour on fertility in a context of gender equity. Master thesis.

Beke, R. (2009) Portefeuillemanagement bij woningcorporaties. Master thesis.

Bent, M. (2009) Van leefstijl naar vastgoedconcept. Master thesis.

Berg, J. van den (2009) Sociale interventies : maatschappelijk gedreven versus organisatie gestuurd. Master thesis.

Bherta, W.S. (2009) Collaborative for Empowerment in Interregional Infrastructure Development in Indonesia. Master thesis.

Boeck, L (2009) Golfresorts:ontwikkeling en beheer. Master thesis.

Boelens, M. (2009) Motieven voor bedrijfsmigratie. Een onderzoek naar de verhuismotieven van bedrijven in Nederland. Master thesis.

Boer, J.C. de (2009) Vastgoedconcepten in de woningbouw. Dragen vastgoedconcepten bij aan een beter verkoopresultaat? Master thesis.

Boer, R. de (2009) Ruimtelijk-economische dynamiek van supermarkten in de provincie Groningen. Master thesis.

Boezen, V. (2009) Omgevingsplanning integraal of sectoraal Een vergelijkende studie naar omgevingsbeleid op provinciaal niveau. Master thesis.

Bootsma, N. (2009) Het voorkomen van verstarring in de zoektocht naar synergie in complexe planologische vraagstukken : De Afsluitdijk als aanknopingspunt. Master thesis.

Bosch, M. (2009) Investing in CMBS: Indicators of CMBS performance during the 2008 credit crisis. Master thesis.

Bosma, G. (2009) Wat zijn de effecten van krimp voor gemeenten en corporaties : Wat doet een veranderde omgeving met beleidsstrategieën van organisaties. Master thesis.

Boterman, B. (2009) Stedelijke identiteit als succesfactor bij binnenstedelijke gebiedsontwikkeling. Master thesis.

Bouten, J. (2009) Ruimtelijke ontwikkeling en wateropgave gecombineerd: over procesondersteuning bij interactieve planvorming. Master thesis.

Brandsma, S.K. (2009) De totstandkoming van provinciale ruimtelijke verordeningen. Master thesis.

Brummelstroete, M. te (2009) Invloed van een Nationaal Landschap - Invloed van Nationaal Landschap Winterswijk op de bedrijfsvoering van de landbouw. Master thesis.

Burgerhout, A.E. (2009) Aspirine voor leegstand in krimpregio’s beschikbaar? Master thesis.

Bussink, P.P. (2009) Studentenhuisvesting door de ogen van jongerenhuisvesting. Master thesis.

Coehoorn, S. (2009) No place like home? (Een cultureel geografisch onderzoek naar de plaatsverbondenheid in relatie met orkanen op Galveston Island, United States of America. Master thesis.

Cuperus, N.J. (2009) Evaluatiemethoden ex ante in theorie en praktijk – De toepassing bij de planning van verkeersinfrastructuur op het provinciale en lokale niveau. Master thesis.

Dalen, E.C. van (2009) Permanente bewoning recreatiewoningen : Gemeentelijke beleidskeuzes nader beschouwd. Master thesis.

Dijk, M.L. van (2009) Water bron van Kansen? Master thesis.

Dijkmans, W. (2009) Investeren onder onzekerheid. Master thesis.

Dragt, G.J. (2009) Beeldige Bedrijventerreinen : Het beeldkwaliteitplan als sturingsinstrument voor ruimtelijke kwaliteit. Master thesis.

Drenth, M (2009) Brownfield redevelopment in Jakarta. Master thesis.

Eijgelaar, M.R. (2009) Tevredenheidsonderzoek parkmanagement in Noord-Nederland. Master thesis.

Eisses, A.A. (2009) Goed zorgvastgoed vereist kennis zorgsector “Een onderzoek om het inzicht in de locatiekenmerken van GGZ instellingen te vergroten”. Master thesis.

Elshof, H. (2009) The Return Migration Intention of Polish Workers in The Netherlands: the Role of Social Networks. Master thesis.

Engelen, Ingrid (2009) Bedrijventerreinen-het roer moet om: "Een verduurzamingsinstrument voor verduurzaming van bestaande bedrijventerreinen". Master thesis.

Erkelens, D.M. (2009) Vastgoed als een schoen of auto? : De kenmerken en meerwaarde van conceptontwikkeling in de vastgoedsector. Master thesis.

Fenger, M. (2009) Op zoek naar een partner : het virtuele datinglandschap onderzocht. Master thesis.

Flinterman, F. (2009) socio-demographic groups in Central Europe socio-demographic groups in Central Europe. Master thesis.

Folkerts, H. (2009) Een leisure resort in De Groene Ster?! Een onderzoek naar de mogelijkheden voor een leisure resort in ‘De Groene Ster’ bij Veendam. Master thesis.

Gaag, M.R.J. van der (2009) Economische waarde industrieel erfgoed. Een verkennend onderzoek naar de economische waarde van industrieel erfgoed na herbestemming in de gemeente Groningen. Master thesis.

Gelderman, J. (2009) Efficiënt gebruik van vastgoed in de ziekenhuissector. Master thesis.

Glazenburg, E.G. (2009) Ruraal erfgoed in de gemeente Groningen. Master thesis.

Griess, B.J. (2009) De waardering van een energiezuinige woning : Scriptie in het kader van de Master Vastgoedkunde aan de faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. Master thesis.

Gritter, J.H.L (2009) Zet de gemeente de notaris buitensel? Een handreiking aan notarieel Nederland om dit te voorkomen! Master thesis.

Groote, K. de (2009) Roots en route : ex-patkinderen over plaatsverbondenheid, roots en het maken van een thuis. Master thesis.

Grote, R. ter (2009) Ondoorzichtig vastgoed. Master thesis.

Haagsma, J.D. (2009) Aaneengroeiing van dorpen, Onderzoek naar de ruimtelijk-fysieke omstandigheden waarin het aaneengroeien van dorpen een bijdrage kan betekenen voor de lokale gebiedskwaliteit. Master thesis.

Haas, B. de (2009) Adolescents’ perceptions on relationships and sexual behaviour within the cultural and socio-economic context of Kampala, Uganda. Proposing a theoretical framework. Master thesis.

Hafni, E. (2009) Analysis Of Multi-Stakeholder Involvement And Urban Green Space Performance. Master thesis.

Hagendoorn, K.D. (2009) Fighting against dilapidating and deteriorating neighbourhoods: the case of housing in Budapest. Master thesis.

Handiyana (2009) Toward Child-Friendly Transportation Planning: A Comparative Analysis of Child-Friendly Transportation Practice between Canada, United Kingdom and Indonesia. Master thesis.

Hasfiati, L. (2009) Analysis of factors causing agricultural land conversion in differtent countries during 1961-2003. Master thesis.

Heeneman, M.J.M. (2009) Consumentenvoorkeur Koopvarianten. Master thesis.

Heere, S. (2009) De Winkelvastgoedmarkt en Vergrijzing in Nederland. Master thesis.

Heeres, N. (2009) Infrastructure development for the Transeuropean Transport Networks: Improved ex ante evaluation methods through comparative analysis of MIRT and TEN-T. Master thesis.

Heerink, J. (2009) Bedreigde dorpen: Drieborg. Master thesis.

Heesen, W.A. (2009) Cultuurhistorie voor het oprapen: beleving van cultuurhistorie door bewoners in het veranderende landschap van de Koningslaagte. Master thesis.

Heineke, W.M.H. (2009) Energiezuinige kantoren; loont het om te investeren? Master thesis.

Hende, A. van den (2009) The Obesity Epidemic: Its effects on the present and future Dutch health. Master thesis.

Herder, R.J. (2009) Duurzame Energie vraagt Ruimte : Vergelijkend onderzoek naar het energie en ruimtevraagstuk in combinatie met multifunctioneel ruimtegebruik. Master thesis.

Hoekstra, H. (2009) Men meldt ons van Terschelling; De verandering van de economisch geografische positie van Terschelling in de afgelopen 100 jaar. Master thesis.

Hoekstra, J.W. (2009) Mortality Research in Europe : “Discovering regional differences and patterns in mortality and in the socio-economic status, ánd studying the association between mortality and the socio-economic status.”. Master thesis.

Hoogeslag, L. (2009) De imperfecties van de Nederlandse woningbouwmarkt. Een onderzoek naar de imperfecties van de Nederlandse woningbouwmarkt en de gevolgen voor vier stedelijke regio's. Master thesis.

Hornstra, N.E. (2009) A Matter of Interpretation. Master thesis.

Horst, G.W. van der (2009) Levensweg: een onderzoek naar de meerwaarde van leefstijlmethodiek bij de ontwikkeling van woningen. Master thesis.

Huisman, N.S.L. (2009) Multifunctionele accommodaties - Inzicht in de kosten en opbrengsten van beheer en exploitatie. Master thesis.

Hutting, K. H. (2009) “Waarheen? Waardeer!” “Handreiking tot het ontwikkelen van een wijkwaarderingswijzer”. Master thesis.

Jager, H. (2009) Toepassing van de gebiedsgerichte aanpak bij infrastructurele wegprojecten. Master thesis.

Jong, J.H. de (2009) De beleving van het beekdal van de Drentsche Aa. Master thesis.

Jonge, A. de (2009) Relaties tussen erfgoed en detailhandel: Een casestudy naar het gebruik van erfgoed door de detailhandel in de Groninger binnenstad. Master thesis.

Juliansyah, F.A.H. (2009) Affordable Housing Provision in Urban Area Case Study Jakarta, Indonesia. Master thesis.

Kadijk, K. (2009) De geheime motor? Een onderzoek naar de verschillen in de creatie van werkgelegenheid door starters in de stad en op het platteland van de provincie Groningen. Master thesis.

Karki, B.K. (2009) Exploring Internal Migration behavior. Master thesis.

Keegstra, R. (2009) “Representations of the Loire Valley”. Master thesis.

Keizer, J. (2009) Landschap en natuur in een gebiedsgerichte benadering voor provinciale weginfrastructuurplanning. Master thesis.

Keulen, N. (2009) Clean tech: a new asset class. Master thesis.

Kip, A.H. (2009) Risicomanagement bij ruimtelijke projecten binnen gemeenten: Een onderzoek naar de toepassing en mogelijkheden. Master thesis.

Klein Haarhuis, M. (2009) De scanmethode voor het vastgoed in de zorg. Master thesis.

Knaap, R.J. van der (2009) Handvat voor beheer en exploitatie : Beheer en Exploitatie tijdens de ontwikkeling van Multifunctionele Accommodaties. Master thesis.

Knol, H.W.B. (2009) Zorgvastgoed: de waarde een zorg? Een onderzoek naar het waarderen van Zorgvastgoed. Master thesis.

Koek, C.B.P. (2009) Inruilwoning : Onderzoek naar mogelijkheden om de haalbaarhe. Master thesis.

Koolwijk, J.W.M. (2009) De haalbaarheid van megaterpen; Een SWOT analyse naar de haalbaarheid van het concept megaterpen in Nederland. Master thesis.

Koops, J. (2009) Projectontwikkelaars en woningcorporaties: ‘een wereld van verschil’ Ondernemingsstrategieën onder de loep. Master thesis.

Koppelaar, B. (2009) Effectiviteit van de watertoets. Master thesis.

Kou, A. (2009) Perceived consequences of migration on the social networks and adaptation of long-term migrants. Estonians in the Netherlands. Master thesis.

Kroon, S. (2009) Healthcare seeking behaviour in Europe explained by background characteristics and differences in national healthcare systems between the countries. Master thesis.

Kunto, Y. S. (2009) Advisable age at first marriage and birth interval to achive a lover trf: a case study of Indonesia. Master thesis.

Lager, D.R. (2009) Making a fairtrade place. Een cultureel-geografisch onderzoek naar de constructie van de Fairtrade Gemeenten Garstang, Groningen en Goes. Master thesis.

Langhout, G. (2009) Leefstijlen en woonwensen van senioren. Master thesis.

Last, E. (2009) Lege steden, volle bossen. Een geografie van een verenigingsleven onder druk: Scouting Nederland. Master thesis.

Leban Buschenhenke, M. (2009) The consequences of independence in 1991 and joining the European Union on international migration in Slovenia. Master thesis.

Lezenne Coulander, V.P. de (2009) De rol van de overheid in clusters: Een studie naar clusterbeleid in Europese regio’s. Master thesis.

Lier, J. (2009) De waarde van onroerend goed op het 'terrein' van BID's. Master thesis.

Lindenbergh, S. (2009) Kansen voor de KRW. Master thesis.

Lugtenberg, M.C. (2009) Betrouwbare zorgvraagvoorspellingsmethoden in de geestelijke gezondheidszorg? Master thesis.

Maloir, C. (2009) Travel Demand Management (TDM) : a comparative analysis between the cities of Groningen and Liege (Belgium). Possible transfer of TDM measures from Groningen to Liege. Master thesis.

Maris, H.T.D. (2009) Woningcorporaties in Stedelijke Vernieuwing. Master thesis.

Meer, R. van der (2009) The Metropolitan Area of Vienna Transitions in the Rural-urban Relationship. Master thesis.

Melenberg, R. (2009) Railverbinding Groningen – Bremen, grensoverschrijdende regionale samenwerking een struikelblok? Master thesis.

Muller, N.L. (2009) De Grondexploitatiewet, een winst voor externe veiligheid? Master thesis.

Nandi (2009) A review on coastal conservation policies and integrated coastal zone management (ICM) : a lesson from France for Indonesia. Master thesis.

Nikkels, M. (2009) Ruimtelijke kwaliteitsverbetering door gestructureerde functieverandering. Master thesis.

Oost, P. (2009) Gebiedsontwikkeling en het aanbestedingsrecht: hoe kennis een kans krijgt in een alliantie vorm. Master thesis.

Oostdijk, S. (2009) De Optimale Vormgevingsmix voor Woningen. Master thesis.

Paagman, A. (2009) De Zoutkamper identiteit: Een onderzoek naar de identiteit van het dorp Zoutkamp: in hoeverre is het dorp nog een vissersdorp? Master thesis.

Panman, Rik (2009) Gebiedsontwikkeling bij de planning van nationale infrastructuur. Master thesis.

Pas, B. ten (2009) Woonwensen van senioren : vignettenonderzoek naar waardering van ontwikkelprocessen. Master thesis.

Pas, T. van der (2009) Succesvol (her)bestemmen van industrieel erfgoed in het Noord-Brabantse Veghel. Master thesis.

Pijper, Y. (2009) Bulgarije in transitie, investeren in de kantorenmarkt? Master thesis.

Piso, A. (2009) Integrated Coastal Zone Management; Nut en noodzaak van de EU-aanbeveling in Nederland. Master thesis.

Planting, J.T. (2009) Collaborative Planning & Bewonersparticipatie binnen de Fysieke Herstructurering van Wijken. Master thesis.

Plender, R. (2009) Het duurzaam inkoopbeleid van de Nederlandse rijksoverheid: een impactanalyse naar rijksoverheidsbeleid. Master thesis.

Pons, C. (2009) Prijsvorming van verpachte landbouwgronden: De invloed van het gewijzigde pachtbeleid op de prijsvorming van regulier verpachte landbouwgronden. Master thesis.

Postema, M. (2009) Het bad en de rand : De Deltacommissie (2008) en de Friese IJsselmeerkeringen. Master thesis.

Postma, E.S. (2009) Vorm of functie? Een onderzoek naar de kwaliteitseisen van ondernemers op een bedrijventerrein. Master thesis.

Putten, M-A van der (2009) The impact of sustainability on mainstream Portfolios, - The effects for an investment manager. Master thesis.

Raatjes, S. (2009) Ambities als basis voor ruimtelijke kwaliteit. Master thesis.

Rauws, W.S. (2009) Peri-urban dynamics; the exciting phenomenon of transition. A case study of Montpellier (France). Master thesis.

Ritzema, S.H. (2009) Bedrijfsterrein prijzen in Nederland; hoe verhouden de prijzen van bedrijventerreinen in Noord-Nederland zich tot de kwaliteit van deze terreinen. Master thesis.

Rutte, J.W.P. (2009) Science Park in Nederland en het Verenigd Koninkrijk : Een vergelijkend onderzoek naar de totstandkoming en ontwikkeling. Master thesis.

Salemink, K. (2009) The Good, the Bad, and the City: the case of the Krim, Sebastopol and their legacy in Enschede. Master thesis.

Scharenborg, J.B. (2009) De potentie van Cradle to Cradle in de verduurzaming van bedrijventerreinen. Master thesis.

Schothans, J. (2009) Meerwaardecreatie bij gebiedsontwikkeling. Onderzoek naar meerwaardecreatie door voorwaarden en voorzieningen. Master thesis.

Schuitemaker, J.G. (2009) Transitiemanagement als houvast in de energietransitie. Master thesis.

Schutter, J. (2009) BINNENSTADSMANAGEMENT functioneren & complexiteit van de binnenstad. Master thesis.

Sennema, J. (2009) Kennis van wonen: woonwensen van kenniswerkers in de regio Groningen-Assen. Master thesis.

Sikkema, A. (2009) Inzet van natuur en landschap tegen ruimtelijke ontwikkelingen; Grondaankoop en bosbezetting. Master thesis.

Slagter, M.R. (2009) Bouwprognose in bedrijfskundige context. Master thesis.

Sluiter, R.J. (2009) Maatschappelijk vastgoed verantwoord gepositioneerd. Master thesis.

Smid, F. S. (2009) De beoordeling van de Veenkoloniën, waardering en identiteitstoekenning door oud-bewoners. Master thesis.

Snoeijer, H.J. (2009) Provinciale leisure ontwikkeling. Master thesis.

Stolker, B.P.R. (2009) Servicekosten: uit de schaduw en in de spotlights. Master thesis.

Strens, A.J.C.E. (2009) Een proces op maat. Master thesis.

Tenhaeff, E. (2009) Op weg naar een vestigingsplaats voor logistiek vastgoed. Master thesis.

Terpstra, I. (2009) Grenzeloos ondernemen. Een onderzoek naar grensoverschrijdende bedrijfsmigratie vanuit Nederland naar Duitsland. Master thesis.

Timmermans, R. (2009) Waardeontwikkeling van vastgoed in herstructureringsgebieden. Master thesis.

Trell, E.M. (2009) Youth and Belonging. Everyday geographies of youth in Cedar, British Columbia. Master thesis.

Ubbens, H.P. (2009) Regionale samenwerking voor een duurzaam Zuidoost-Drenthe. Master thesis.

Uhlenbroich, D. (2009) Grootschalige perifere retailontwikkelingen met een bovenregionale aantrekkingskracht, een handreiking voor het MKB. Master thesis.

Uil, H.J. (2009) Krimp: publiek of privaat probleem? Master thesis.

Veen, A. van der (2009) Duurzaam Kustbeheer op de Friese Waddeneilanden – van vaag concept tot concreet handvat voor de toetsing van plannen. Master thesis.

Veenstra, J. (2009) Water and sustainability in Aragón, Spain. Master thesis.

Veer, M. ter (2009) Migration from the Netherlands to Alberta (Canada) -Why people move-. Master thesis.

Veger, A.S. (2009) De toepassing van de levenscyclusanalyse (LCA) in de bouw. Master thesis.

Veldman, J.W. (2009) Raamwerk ruimtelijke kwaliteit: ‘Een studie naar de wijze waarop gemeenten ruimtelijke kwaliteit bereiken’. Master thesis.

Veldscholten, S.A.H. (2009) Vitale industrie. Veiligheid in de economische geografie: de economisch commissaris als crisispartner. Master thesis.

Veldwijk, R. (2009) Intervening in informal barrios; Case study Medellín. Master thesis.

Velema, R. (2009) Kritische succesfactoren bij gebiedsconcessie. Master thesis.

Verhoef, E.P. (2009) High end retail in Nederland. Master thesis.

Vermue, A. (2009) Ouderen, plaatsverbondenheid en homemaking. Master thesis.

Vliet, J. van der (2009) Een onderzoek naar de agrarische grondmarkt in de Veenkoloniën : Hoe komen agrarische grondprijzen in de Veenkoloniën tot stand? Master thesis.

Vredeveld, T. (2009) Agriculture in changing rural areas; The case of greenhouse horticulture in Papenveer. Master thesis.

Vree, A. de (2009) Herbestemming van verlaten industriële bedrijfslocaties : Suikeruniegebied Groningen. Master thesis.

Vries, I. de (2009) 1200 extra drollen door het riool!' Een onderzoek naar de meningsvorming van bewoners van Wagenborgen over de tijdelijke huisvesting van 1200 werknemers in hun dorp. Master thesis.

Vries, J.B. de (2009) Gedrag in een energiebesparende huurwoning: De verwachte gevolgen van de BAM Toolkit Bestaande Bouw voor leefbaarheid & bewoonbaarheid, gedrag omtrent energiebesparing in een gerenoveerde huurwoning. Master thesis.

Weide, J. van der (2009) Maatschappelijk rendement van multifunctionele accommodaties. Master thesis.

Welie, S.C. van (2009) Locatiekwaliteiten op waarde geschat : Subjectieve waardering van locatiekwaliteiten van belang bij het succes van winkelbeleggingen. Master thesis.

Wiessenberg, M.S. (2009) Een programmatische benadering van weginfrastructuur. Master thesis.

Wijk, A. van der (2009) Conceptuele gebiedsontwikkeling van werkmilieus: een exploratieve studie naar succesfactoren voor vernieuwing. Master thesis.

Winsum, T. van (2009) Besluitvorming en sportstadions : Een onderzoek naar de Euroborg en uitbreiding Grolsch Veste. Master thesis.

Yani, H. (2009) Distortion Analysis in Implementation of. Master thesis.

Zuiderveen, J.B. (2009) Succesfactoren in Nederlandse en Duitse lightrailsystemen. Master thesis.

This list was generated on Tue Jun 25 01:16:19 2024 CEST.